nieuws

Ook 6 miljard euro budget beschikbaar voor SDE+ najaarsronde

Sector

Ook 6 miljard euro budget beschikbaar voor SDE+ najaarsronde

Het budget voor de najaarsronde SDE+ bedraagt 6 miljard euro. Dit staat in de ‘SDE+ Aanwijzingsregeling SDE-categorieën najaar 2017’, die enkele dagen geleden werd gepubliceerd in de Staatscourant. De openstellingsronde SDE+ najaar 2017 loopt van dinsdag 3 oktober 2017 om 9.00 uur tot donderdag 26 oktober 2017 om 17.00 uur.

De regeling komt in grote lijnen overeen met die van de voorjaarsronde. De belangrijkste wijzigingen betreffen de categorie zon-PV: een verlaging van het basisbedrag en het verkorten van de realisatietijd voor zon-PV < 1 MWp van drie naar anderhalf jaar.

eLoket

Via het eLoket van RVO.nl kunnen vanaf dinsdag 3 oktober 9.00 uur subsidieaanvragen worden ingediend. Een paar weken voor de openstelling van de regeling is het mogelijk om een subsidieaanvraag in concept klaar te zetten in het eLoket. Actuele informatie over de openstellingsronde SDE+ najaar 2017 en het eLoket is te vinden via uitvoeringsinstantie RVO.
Met de subsidieregeling SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Hiermee zet Nederland volgens de overheid ‘een grote stap richting het halen van de doelen uit het energieakkoord om in 2023 16% hernieuwbare energie te produceren’.

Klik hier voor de brief waarmee Henk Kamp, minister van Economisch Zaken, de Tweede Kamer eerder informeerde over de openstelling.

Reageer op dit artikel