nieuws

Expertisecentrum ondersteunt duurzame warmtevoorziening

Sector

Expertisecentrum ondersteunt duurzame warmtevoorziening

Wie aan de slag wil om de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving, de industrie of agrarische sector duurzamer te maken en daarbij uitgaat van een regionale aanpak, kan hier ondersteuning voor krijgen bij het Nationaal Expertisecentrum Warmte (NEW).

De komende jaren moet in Nederland het aardgasgebruik en de uitstoot van CO2 worden gereduceerd. Het NEW draagt hier aan bij, door initiatieven te ondersteunen die aan twee criteria voldoen:
• De initiators van een plan moeten beroepsmatig actief zijn om warmtevoorziening duurzamer te maken in de gebouwde omgeving, de industrie of de agrarische sector.
• Initiatieven moeten sectoroverstijgend zijn en een regionale aanpak vragen.

Het Expertisecentrum biedt informatie over technieken, tools en financiering en helpt bij het vormgeven van een plan.

Klik hier voor nadere informatie op de site van RVO.nl

Reageer op dit artikel