nieuws

‘Veel te weinig aandacht voor duurzaamheid tijdens verkiezingscampagne’

Sector

‘Veel te weinig aandacht voor duurzaamheid tijdens verkiezingscampagne’

De afgelopen periode waren de Tweede Kamer-verkiezingen onderwerp van een poll op de website Vakbladwarmtepompen.nl. Bezoekers konden reageren op de stelling ‘In de campagne voor de Tweede Kamer-verkiezingen van 15 maart werd veel te weinig aandacht besteed aan de klimaatproblemen en het belang van duurzame energiesystemen’. Een ruime meerderheid van de stemmers bleek het hiermee eens.

Van alle deelnemers aan de poll gaf ruim 90 procent aan inderdaad te vinden dat het milieu een ondergesneeuwd thema was. De meeste deelnemers vinden dat onderwerpen zoals het klimaatprobleem en de noodzaak tot verduurzaming van energieopwekking veel explicieter aan de orde hadden moeten komen. Een kleine groep respondenten is het daar op zich mee eens maar relativeert dit idee meteen, door aan te geven dat de partijstandpunten hierover toch wel bekend zijn.
Iets minder dan 10 procent van de poll-deelnemers is het niet met de stelling eens. Volgens hen hebben ‘andere problemen nu eenmaal voorrang’ (3 procent) of is ‘de opwarming van de aarde een verzinsel van bomenknuffelaars’ (6 procent).

Nieuwe poll

Inmiddels staat er een nieuwe stelling klaar waarop kan worden gereageerd. Steeds meer van oorsprong ‘fossiele’ energiebedrijven sluiten zich aan bij initiatieven voor de energietransitie. Zo ondertekenden marktpartijen als Shell, Gasterra, Nogepa (olie- en gasindustrie) en de KVGN (belangenvereniging voor de gassector) onlangs alsnog het Energieakkoord – terwijl ze zich er bij de totstandkoming in 2013 niet expliciet achter schaarden. Is het een goede zaak dat dit nu alsnog gebeurt? U kunt hierover stemmen in de poll, die u aan de rechterkolom van deze website vindt!

Reageer op dit artikel