nieuws

SDE+: zonne-energie krijgt steeds groter aandeel

Sector

SDE+: zonne-energie krijgt steeds groter aandeel

Het aantal zonne-energieprojecten waarvoor een beroep wordt gedaan op de Stimuleringsmaatregel voor Duurzame Energie (SDE+) neemt toe. Van de in totaal 4.673 projecten waarvoor een aanvraag is ingediend, zijn er 4.484 bedoeld voor zonne-energie. Hiermee is het grootste deel van het beschikbare budget aangevraagd voor zonne-energie.  

Minister Kamp: “Om de transitie van fossiele energie naar duurzame energie te ondersteunen, is de Stimuleringsregeling Duurzame Energie een van de belangrijkste instrumenten. Ik ben blij te zien dat het aantal projecten voor zonne-energie stijgt. De meest geproduceerde en voordeligste vormen van duurzaam opgewekte energie waren tot nu toe verschillende toepassingen van biomassa en windenergie. Deze ronde laat zien dat het enthousiasme voor zonne-energie toeneemt”.

Bekendmaking erkende aanvragen

Naast de aanvragen voor zonne-energie is er ook veel budget voor windenergie aangevraagd. Naar verwachting wordt rond de zomer bekendgemaakt welke projecten worden erkend. Voor 2017 kan in twee rondes een beroep worden gedaan op de maatregel. Voor iedere ronde is 6 miljard euro beschikbaar.
Klik hier voor nadere informatie inclusief tabellen op de site van de Rijksoverheid.
Zie ook de kamerbrief  over het verloop van de eerste openstelling.

Reageer op dit artikel