nieuws

Maximumtermijn regeling energie-innovaties verlengd tot 2030

Sector

Maximumtermijn regeling energie-innovaties verlengd tot 2030

Ook energie-innovaties die op langere termijn kosten besparen, kunnen nu ondersteuning krijgen via de regeling Hernieuwbare Energieprojecten (HER). Minister Kamp van Economische Zaken heeft de termijn daarvan verlengd van 2023 naar 2030. Het gaat bijvoorbeeld om kansrijke innovaties op het gebied van warmte uit zonlicht, groen gas, getijdenenergie en wind op zee. 

Het ministerie van Economische Zaken stelt 50 miljoen euro beschikbaar voor deze projecten via de HER, en nog eens ruim 50 miljoen euro via diverse andere subsidieregelingen. Aanvragen voor ondersteuning van energie-innovaties kunnen worden ingediend vanaf maandag 3 april 2017. Hieronder valt ook de eerste tender van de regeling Demonstratie Energie-Innovatie (DEI), die voortkomt uit het Energieakkoord. Later dit jaar volgt nog een tweede tender van de DEI. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert de regelingen in opdracht van het ministerie van Economische Zaken uit.

Energie-innovaties van publiek-private samenwerkingsverbanden

Binnen de Topsector Energie stelt het ministerie van Economische Zaken sinds 2012 financiële middelen beschikbaar voor energie-innovaties van publiek-private samenwerkingsverbanden tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven. De ondersteuning stimuleert onderzoek, ontwikkeling en demonstratie rond duurzaam opgewekte energie, energiebesparing en slimme inpassing van energie in de maatschappij.

 

Reageer op dit artikel