nieuws

Voorjaarsronde SDE+ 2017 start over enkele dagen

Sector

Voorjaarsronde SDE+ 2017 start over enkele dagen

De voorjaarsronde 2017 van de subsidieregeling SDE+ (gericht op het stimuleren van duurzame energieopwekking) wordt opengesteld van 7 maart 9.00 uur tot en met 30 maart 17.00 uur. Net als in 2016 zijn er in 2017 twee rondes en is er per ronde sprake van één budget voor alle gepubliceerde categorieën samen. Voor de voorjaarsronde wordt een totaalbedrag van 6 miljard euro beschikbaar gesteld.

Met de subsidieregeling SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. De SDE+ is een exploitatiesubsidie. Dit betekent dat de energieproducent subsidie ontvangt voor de geproduceerde duurzame energie. Iedere ronde heeft in 2017 drie fases. In de eerste fase kunnen alleen projecten met een basisbedrag tot maximaal 9 eurocent/kWh worden ingediend. Vervolgens gaat de regeling stapsgewijs ook open voor duurdere projecten, tot 13 eurocent/kWh. Deze basisbedragen zijn de door de overheid vastgestelde – en bij subsidietoewijzing toegekende – kostprijzen van een bepaald type installatie, uitgedrukt in €/kWh.

Aanvragen via eLoket

Via het eLoket van RVO.nl kunnen vanaf dinsdag 7 maart subsidieaanvragen worden ingediend. Voorafgaand aan de openstelling kunnen aanvragen in het eLoket in concept worden klaargezet. Om de kans op subsidietoewijzing te vergroten, moet een project goed zijn onderbouwd, een sterke haalbaarheidsstudie zijn uitgevoerd, alle benodigde vergunningen zijn geregeld, en het digitaal aanvraagformulier volledig zijn ingevuld.

Meer informatie
Publicatie Staatscourant 7 februari 2017
• Ga naar de subsidiepagina, download de brochure SDE+ voorjaar 2017 en bekijk de SDE+ 2017 voorlichtingsfilm.

Reageer op dit artikel