nieuws

Energie uit afval: nieuwe EU-richtlijnen

Sector

Energie uit afval: nieuwe EU-richtlijnen

De Europese Commissie heeft nieuwe richtlijnen voor de productie van energie uit afval gepubliceerd, als onderdeel van het EU-actieplan voor een circulaire economie. De richtsnoeren benadrukken dat het opwekken van energie uit afval dat niet kan worden gerecycled of hergebruikt, bijdraagt aan een circulaire economie en energiediversificatie. 

‘Afvalhiërarchie’, een term die gebruikt wordt in het actieplan voor de circulaire economie, toont aan dat het terugwinnen van energie uit afval (bijvoorbeeld door te verbranden) meer energie bespaart en leidt tot minder uitstoot dan afdanken op een stortplaats. De nieuwe leidraad dringt er daarom bij de EU-landen die veel afval dumpen op stortplaatsen aan om in plaats daarvan (deels) energie te genereren, bijvoorbeeld door anaerobe vergisting, een proces waarin landbouwafval of stedelijk organisch afval wordt omgezet in biogas. Bovendien kan Horizon 2020, het onderzoeks- en innovatiebeleid van de EU en het Europees Fonds voor Strategische Investeringen, in financiering voorzien bij onderzoek naar efficiëntere manieren om energie uit afval te produceren. Dit kan landen helpen om de overgang te maken naar een meer circulaire economie.

Klik hier voor nadere informatie op de site van European Heat & Power.

Reageer op dit artikel