nieuws

‘Warmteregisseur’ helpt regio Arnhem-Nijmegen van aardgas af

Sector

De regio Arnhem-Nijmegen wil aardgas als energiedrager voor verwarming sneller uitfaseren. Afgelopen maand is daarom een speciale ‘warmteregisseur’ aangesteld die vraag en aanbod van warmte in beeld brengt, een verduurzamingsstrategie opstelt, warmtetransitieplannen samenstelt en de toepassing van alternatieven voor het gebruik van aardgas stimuleert.

‘Warmteregisseur’ helpt regio Arnhem-Nijmegen van aardgas af

De warmteregisseur, Jan van der Meer, moet inzichtelijk maken op welke manier warmtenetten kunnen worden verduurzaamd. Bovendien moet hij een bijdrage leveren aan de realisatie van aardgasvrije wijken – die niet alleen vanuit warmtenetten, maar ook met behulp van biogas en ‘all-electric’, zoals met warmtepompen, van warmte worden voorzien.

Verduurzaming aan de vraagzijde

Behalve met de aanbodzijde gaat de regisseur ook met de vraagzijde aan de slag: het is de bedoeling dat Arnhem en Nijmegen samen met energiebedrijven en corporaties ervoor gaan zorgen dat duurzame warmte aantrekkelijk is voor eindgebruikers. Door alternatieven voor aardgas interessant genoeg te maken, kunnen huurders en particuliere woningeigenaren worden overgehaald om ze af te nemen, zo is de gedachte.

‘Signaleren van kansen zorgt voor snelheid’

”De warmteregisseur signaleert kansen en pakt die op. Dat zorgt voor meer snelheid, en die is nodig om in 2050 energieneutraal te zijn. De regisseur, Jan van der Meer, brengt als voormalig wethouder van Nijmegen daarvoor de juiste kennis en ervaringen mee”, aldus Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde Energietransitie.

>Aanvullende informatie: Eind vorig jaar werd bekend dat het kabinet de aansluitplichting voor aardgas schrapt.

Reageer op dit artikel