nieuws

Europese Commissie publiceert rapport over energieprijzen

Sector

Europese Commissie publiceert rapport over energieprijzen

In een gedetailleerd rapport voor de Europese Commissie heeft adviesbureau Ecofys de sturende krachten achter de elektriciteits-, aardgas- en aardolie-prijzen geanalyseerd, voor de 28 Europese lidstaten, Noorwegen en Turkije. Het gaat om een gedetailleerde analyse van belastingen en heffingen op energieprijzen, waaronder de vereisten voor verminderingen, vrijstellingen en compensatie.

De prijsinformatie werd gebruikt voor een analyse van de energiekosten in het huishoudbudget, en de effecten op het industriële concurrentievermogen van de industrie. Ecofys voerde het onderzoek uit in samenwerking met Fraunhofer ISI en CASE International. Fraunhofer ISI verstrekte gedetailleerde econometrische analyses en analyse van huishoudelijke budgettaire enquêtes. CASE heeft de nationale experts gecoördineerd die gegevens voor een aantal lidstaten leverden. Ecofys richtte zich op de effecten van belastingen en heffingen op de retailprijzen.

Bevindingen over Nederland

In het rapport staat een aantal interessante bevindingen over Nederland. Zo blijkt dat veranderingen in de aardgasprijs – niet heel verwonderlijk – invloed hebben op de energieuitgaven van bedrijven en huishoudens, en dat Nederland in 2015 de hoogste benzineprijs van heel Europa had; voor een liter Euro 95 moest gemiddeld 1,60 euro worden betaald. Een soortgelijke uitschieter vormt de belasting op stookolie om huizen mee te verwarmen: ook die was van alle Europese landen het hoogst in Nederland – al zullen weinig huishoudens daar last van hebben. Een tegenovergesteld beeld geeft de aardgasprijs: Nederland heeft de laagste afnameprijs van alle onderzochte landen: voor 1 MWh vermogen aan aardgas moest precies 1 euro worden betaald.

Belastingtarieven op aardgasgebruik

Terwijl de gasprijs het laagst was, bleek het belastingtarief op elektriciteit het hoogst van alle Europese landen. In Nederland moest 11,96 ct/kWh worden betaald voor de eerste 10.000 kWh op jaarbasis. Inmiddels is deze situatie veranderd; in 2016 zijn de tarieven op gas iets verhoogd en die op elektriciteit iets verlaagd.
Opmerkelijk is dat het Nederlandse industrietarief voor grootgebruikers van aardgas juist bij de hoogste in de EU hoort: Nederland staat met 12,2 euro/MWh net achter Finland, dat met 14,6 euro/MWh de lijst aanvoert. Desalniettemin betalen Nederlandse bedrijven veel minder belasting op gasgebruik dan consumenten, een situatie die zich ook in de meeste andere landen voordoet. De onderzoekers wijten dat onder andere aan het feit dat de energiebelasting voor kleingebruikers is verhoogd om hernieuwbare energie te ondersteunen.

Het volledige rapport met aanvullende inzichten kan hier worden ingezien.

Reageer op dit artikel