nieuws

Geen verplichtingen voor STEP en FEH, maar een Energie-Index

Sector

Met dat de energielabelsystematiek wijzigt, veranderen per 1 januari ook de gestelde verplichtingen voor de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) en het Fonds energiebesparing huursector (FEH). Hoeveel subsidie de verhuurder ontvangt, is afhankelijk van de bereikte Energie-Index.

Geen verplichtingen voor STEP en FEH, maar een Energie-Index

Tot eind 2014 waren STEP en FEH gekoppeld aan een bepaalde minimum energieklasse en een minimum aantal labelstappen. Per 1 januari 2015 verdwijnt dat, maar zijn beide regelingen gekoppeld aan een bepaalde Energie-Index. De subsidiehoogte van STEP blijft afhankelijk van de startsituatie en bereikte Energie-Index. Dat meldt de Rijksoverheid in de Staatscourant. De twee regelingen stelde het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in 2014 open voor woningcorporaties en overige verhuurders van woningen.

Energie-Index

Wanneer een verhuurder voor 1 januari STEP of FEH kreeg, zijn in de verleningsbeschikking verplichtingen opgenomen over de energieklasse en de labelstappen. Door de nieuwe energielabels kan de verhuurder niet meer aan deze verplichtingen voldoen. Zij ontvangen begin 2015 een gewijzigde verleningsbeschikking. Hierin zijn de te behalen verplichtingen vertaald in de Energie-Index.

STEP & FEH

Per 1 januari 2015 wijzigt niet alleen de labelsystematiek maar ook de rekenmethodiek voor het berekenen van de Energie-Index. Het zogenoemde Nader Voorschrift. Voor het aanvragen van STEP of FEH geldt als voorwaarde dat de opnamedatum van de energieprestatie in de woning niet ouder mag zijn dan 6 maanden. Dit is gerekend vanaf moment van aanvragen subsidie.

Dit betekent dat bij een aanvraag voor STEP of FEH tot 1 juli 2015 gebruik kan worden gemaakt van een in de energielabeldatabase, geregistreerd energielabel op basis van de oude rekenmethodiek, ISSO 82.

Reageer op dit artikel