congres

Sector

Thomas Nowak: “Met DecarbHeat werken we integraal aan een koolstofvrije verwarmingsindustrie”

Thomas Nowak: “Met DecarbHeat werken we integraal aan een koolstofvrije verwarmingsindustrie”

Op 11 en 12 mei vond in Brussel DecarbHeat 2017 plaats, een evenement waarbij een koolstofvrije Europese verwarmingssector centraal stond. De European Heat Pump Association (EHPA) is kartrekker van DecarbHeat, maar het initiatief wordt door een brede coalitie ondersteund. Zo werd een manifest voor een koolstofvrije verwarmingssector mede-ondertekend door de Belgische prins Laurent. Volgens Thomas Nowak, secretaris-generaal van de EHPA, is een breed gedragen visie van groot belang.

De belangrijkste doelstelling van DecarbHeat is het realiseren van een ‘koolstofvrije’ Europese verwarmingsindustrie in 2050. In hoeverre staat de Europese Commissie daar achter?
Thomas Nowak: “Al vanaf de start van DecarbHeat hebben we hier contact met de Europese Commissie over onderhouden, en we krijgen ook steun vanuit de Commissie. Zo stelde Dominique Ristori, directeur-generaal Energie bij de Commissie, zelf dat dit initiatief ‘precies op tijd komt’. En hij is niet de enige die dit geluid heeft laten horen. Steeds meer partijen zijn ervan bewust dat we ons op de verwarmingssector moeten richten, als we de doelstellingen van het Akkoord van Parijs willen halen. De huidige wet- en regelgeving voldoet daar niet voor. De volgende Europese Commissie zal dan ook veel werk moeten verzetten om het aantal woningrenovaties te vergroten en ervoor te zorgen dat daarbij technische installaties worden toegepast die geen, of heel lage emissies veroorzaken.”

Decarb 3
Er is in Brussel een sterke lobby die de fossiele energie-industrie vertegenwoordigt. Hoe kan DecarbHeat die verslaan?
Thomas Nowak: “Ik wil me helemaal niet richten op het ‘verslaan’ van partijen. Als je de conclusies van de COP21 met betrekking tot 2050 accepteert, stel je feitelijk dat we niet door kunnen gaan met fossiele brandstoffen. In plaats van lobbygroepen of subsectoren te verslaan, denk ik dat het veel belangrijker is om een visie te creëren die uitgaat van een phase-down van fossiele energiegebruik in de gebouwde omgeving. In die visie zullen hybride systemen een standaard zijn, en er zal een belangrijke rol zijn weggelegd voor warmtepompen. Maar nog veel belangrijker is dat het een visie moet zijn waarin alle CO2-emissieloze technologieën worden opgenomen. De hele verwarmings- en koelingindustrie – die nu nog wordt gedomineerd door technologie die is gericht op fossiele energie – moet bij het opstellen van die visie worden betrokken.”

Bij de afsluiting van het DecarbHeat Forum-evenement dat afgelopen maand in Brussel plaatsvond nodigde je het publiek al uit voor de volgende editie, die in 2018 plaatsvindt. Is DecarbHeat daarmee als jaarlijks evenement de opvolger van de EHPA Forums?
Thomas Nowak: “Daar is nog geen besluit over genomen. We denken er momenteel over na om de opzet van nieuwe DecarbHeat-evenementen onder te brengen bij een breder platform waar ook andere organisaties dan de EHPA in participeren. We zijn in dat kader in gesprek met alle brancheverenigingen in de verwarmingssector, en kijken ook naar verenigingen in de sectoren rond duurzame elektriciteit, besturingssystemen en de gebouwde omgeving. Het evenement dat afgelopen mei in Brussel plaatsvond, werd al ondersteund door platformen uit verschillende sectoren. Die brede inhoudelijke ondersteuning willen we uitbouwen.”

Decarb 4

Kun je stellen dat de EHPA middels DecarbHeat zijn horizon verbreedt, van een aanbodgerichte (‘wat bieden warmtepompen’) naar een meer vraaggerichte (‘koolstofvrije verwarming vergt de inzet van warmtepompen’) benadering ?
Thomas Nowak: “Ik denk inderdaad dat je dat best zo kunt stellen. We realiseren ons dat voor de visie op een energiesysteem voor het jaar 2050 een integrale aanpak nodig is. We moeten tot een platform komen waarin alle technische benaderingen worden opgenomen die nul CO2-emissies veroorzaken. Dat platform moet worden opgebouwd en in actie komen vanuit alle daarbij betrokken partijen. De EHPA heeft besloten om die ontwikkeling in gang te zetten, maar het uiteindelijke platform wordt dus veel breder gedragen.”

Wat is de volgende stap met betrekking tot DecarbHeat? En hoe passen de toekomstplannen van de EHPA binnen de doorontwikkeling ervan? 
Thomas Nowak: “De volgende stap voor DecarbHeat is dat we een rondetafel gaan organiseren. Met verschillende partijen – waaronder ook de Europese Commissie – gaan we de visie op een koolstofvrije toekomst bespreken en vastleggen. Zoals ik eerder al heb onderstreept, is het cruciaal dat DecarbHeat breed wordt ondersteund, en de EHPA is slechts een van de betrokken partijen. Als EHPA zullen we daarnaast doorgaan met de lobby voor warmtepompen. Er is nog meer dan genoeg werk te verzetten. We moeten tot Europese regelgeving komen die meer recht doet aan het duurzaamheidsbelang van warmtepompen en andere technologieën met zeer lage CO2-emissies.”
Reageer op dit artikel