congres

Sector

Europees Geothermica-platform zoekt demonstratieprojecten

Europees Geothermica-platform zoekt demonstratieprojecten

Het Europese Geothermica – een platform dat zich op de promotie van geothermie richt – heeft een oproep voor innovatieve demonstratie- en ontwikkelingsprojecten gepubliceerd. Samenwerkingsverbanden van ondernemers en/of kennisinstellingen kunnen tot 10 juli projectvoorstellen indienen die wellicht in aanmerking komen voor financiële ondersteuning.

Projectvoorstellen moeten aansluiten bij een van de volgende drie onderwerpen:
• Identificatie van – en onderzoek naar – geothermische bronnen
• Geothermische bronontwikkeling (boren, oplevering, materialen en apparatuur)
• Levering en slimme integratie in het energiesysteem

Over Geothermica

Geothermica – niet te verwarren met de Nederlandse gelijknamige bodemenergieleverancier richt zich op innovatieve demonstratie- en ontwikkelingsprojecten die het aandeel van geothermie in de energiemix vergroten. Inmiddels werken 14 Europese landen, waaronder Nederland, samen in Geothermica. Samen maken zij 30 miljoen euro beschikbaar om projecten te ondersteunen.

Meer informatie

Klik hier voor nadere informatie over de Geothermica Call.
Voor vragen over het platform en de oproep voor projecten, kan gebruik worden gemaakt van een contactformulier op de website van RVO.nl, het aanspreekpunt voor Geothermica in Nederland.

Reageer op dit artikel