congres

Sector

Warmtetafel: te veel inschrijvers voor één ochtend

Warmtetafel: te veel inschrijvers voor één ochtend

Op 1 februari vindt bij Eneco World in Rotterdam de eerste ronde van het tafelgesprek ‘bijpraten over de Warmtetafel’ plaats. Omdat bij de sluiting van de inschrijftermijn al tweehonderd aanmeldingen binnen waren, is besloten om op 20 februari een tweede bijeenkomst te organiseren. 

Met de Energieagenda heeft Minister Kamp definitief de weg ingeslagen naar een aardgasloze gebouwde omgeving. Dit is een omvangrijke operatie die vragen oproept: wat zijn de alternatieven, hoe maak je een keuze, en wie gaat daarover?  Deze en andere onderwerpen worden besproken aan de Warmtetafel,waar naast de ministers Blok en Kamp en staatssecretaris Dijkhuis ook belanghebbenden vanuit provincies, gemeenten, industrie, woningcorporaties,  energiesector, huurders en andere partijen aan deelnemen.

Onderwerpen op de agenda

De volgende onderwerpen komen daarbij aan de orde:
• Wat is doel van Warmtetafel/werkgroepen?
• Wat zijn de tussenresultaten?
• Wat zijn de volgende stappen?
• Wat is de relatie met de Energieagenda?

De tweede bijeenkomst vindt op 20 februari plaats, van 14.00-17.00 uur. Er is nog beperkte ruimte voor aanmeldingen. Deelname aan de bijeenkomst is gratis, inschrijving is verplicht. Wie erbij wil zijn kan dat per e-mail melden aan cpost@fbbv.nl.

Reageer op dit artikel