congres

Sector

Normalisatie als instrument voor versnelling van de energietransitie

Gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen in de versnelling van de energietransitie. Dat blijkt uit de ‘rode brochure’ die Stroomversnelling samen met bouwers, corporaties, gemeenten, banken en andere betrokkenen heeft ontwikkeld. Normalisatie – oftewel standaardisatie – is een belangrijk instrument om deze energietransitie te versnellen. NEN heeft daartoe een normalisatieagenda ontwikkeld.

Normalisatie als instrument voor versnelling van de energietransitie

In 2050 moeten alle woningen en gebouwen in Nederland energieneutraal zijn. De ‘rode brochure’ toont wat gemeenten kunnen doen om bij te dragen aan de daarvoor benodigde energietransitie. Volgens Leen van Dijke, voorzitter Stroomversnelling, zijn er steeds meer gemeenten die daar serieus werk van maken, ook omdat de Omgevingswet gemeenten meer regie geeft. “Gemeenten kunnen laten zien dat zij met burgers en bedrijven willen samenwerken om de eigen leefomgeving te verduurzamen. Dat kan heel veel energie, tijd en kosten besparen. Het is hoog tijd om nu snelheid te gaan maken.” De hele publicatie, ‘Nul op de Meter, hoe gemeenten kunnen bijdragen’ is te vinden op de website van Stroomversnelling.

‘Koolstofarme energievoorziening – Met normen veilig, betrouwbaar én betaalbaar’

Normalisatie is een belangrijk instrument om de energietransitie te realiseren en waar mogelijk te versnellen. Het normalisatie-instituut NEN heeft daarom een normalisatieagenda opgesteld, die in de komende maanden met industrie, overheid, kennisinstellingen, NGO’s en andere belanghebbende partijen besproken en uitgewerkt.
Voorafgaand aan deze normalisatieagenda schetst NEN in de paper ‘Koolstofarme energievoorziening – Met normen veilig, betrouwbaar én betaalbaar!’ een beeld van de lopende en op handen zijnde normalisatieontwikkelingen gerelateerd aan de energietransitie. NEN nodigt partijen uit het gesprek aan te gaan om nader invulling te geven aan de normalisatieagenda en de uitvoering hiervan.

Reageer op dit artikel