congres

Sector

Decarb Heat 2017: conferentie over ‘koolstofarme’ verwarming en koeling in Europa

Decarb Heat 2017: conferentie over ‘koolstofarme’ verwarming en koeling in Europa

Met het akkoord van Parijs is de mondiale samenleving begonnen aan de transitie naar een volledig koolstofarm energiesysteem. Verwarming en koeling van gebouwen zorgen voor 51 procent van het totale eindgebruik aan energie in Europa. De overgang naar koolstofvrije verwarming en koeling zijn dus essentieel om het totale energiesysteem over te laten gaan naar ‘nul koolstof’.
Het koolstofarm maken van het Europese energiesysteem is onmogelijk als de verwarmingssector geen grote slagen maakt. Toch worden op dat vlak nog te weinig inspanningen geleverd.

Het transformeren van de verwarmingsindustrie – van onderzoek en ontwikkeling tot productie, installatie en onderhoud – vergt een enorme inzet van alle betrokken partijen. Als gevolg van de verstoorde energieprijzen zijn de huidige marktomstandigheden echter niet gunstig om de noodzakelijke verandering in gang te zetten, zo stelt de European Heat Pump Association (EHPA).

‘Basis voor noodzakelijke veranderingen’

Met de conferentie Decarb Heat 2017 wil de EHPA een basis leggen voor noodzakelijke veranderingen. De conferentie richt zich op relevante belanghebbenden, beleidsmakers van de Europese Commissie, het Europees Parlement en lidstaten, hooggeplaatste vertegenwoordigers van de warmtepompindustrie, stedelijke beleidsmakers en vertegenwoordigers van de industrie. De conferentie vindt op 11 en 12 mei 2017 plaats in Brussel. De locatie is het BEL-gebouw, een showcase van milieuvriendelijk bouwen en uitgerust met zonnecellen, warmtepompen en een duurzaam ventilatiesysteem.

Over de EHPA

De European Heat Pump Association (EHPA) vertegenwoordigt de belangen van de Europese warmtepompsector en wil de inzet van warmtepomptechnologie stimuleren. Activiteiten van de EHPA zijn gericht op het creëren van een gezonde marktomgeving, zodat de inzet van warmtepompen wordt vergemakkelijkt. Ook coördineert EHPA de ‘Heat Pump Keymark‘ – een Europees kwaliteitskeurmerk.

Klik hier voor informatie over Decarb Heat 2017.

Reageer op dit artikel