artikel

Congres: ‘Warmtepompen in bestaande woningen: haalbaar en betaalbaar?’

Sector

Warmtepompen zijn een prima optie om invulling te geven aan de verduurzaming van woningen. Bij nieuwbouw is de toepassing ervan inmiddels een vanzelfsprekendheid, mede door de aanstaande BENG-eisen. Maar hoe zit het met de bestaande bouw? Kunnen we ook daar op een verantwoorde en betaalbare manier warmtepompen toepassen?

Congres: ‘Warmtepompen in bestaande woningen: haalbaar en betaalbaar?’

De komende jaren moet de Nederlandse woningvoorraad worden verduurzaamd. Dat levert technische en economische uitdagingen op, en de vraag is welke rol de warmtepomp daarbij kan spelen. Op het Nederlands Warmtepomp Congres gaan deskundigen onder voorzitterschap van Aise de Groot (BeSalesWise) op deze en tal van andere vragen in.

Kansen en kosten

Harm Valk (Nieman Raadgevende Ingenieurs) trapt de ochtend af met een presentatie onder de titel ‘Niet bang zijn voor (BENG-)eisen in de bestaande bouw’. Vanaf 2020 moeten alle nieuwbouwwoningen bijna energieneutraal (BENG) worden gebouwd, en ook in de bestaande bouw moet een extra slag worden geslagen. De vraag is of eisen – zoals BENG ze voor nieuwbouw oplegt – er een stimulerende rol bij kunnen spelen. Het is lastig om daarbij de juiste keuzes te maken, maar de ontwikkelingen bieden ook kansen voor installateurs, adviseurs en woningcorporaties. Harm Valk praat u hier graag over bij.
De verduurzamingsslag waar we voor staan, kent echter niet alleen een technische insteek. De transitie naar duurzame en energiezuinige woningen vergt immers stevige investeringen. Arnold Mulder, sector banker Energy bij ABN AMRO, gaat hier in zijn plenaire presentatie op in. Mede aan de hand van praktijkvoorbeelden geeft Mulder een inkijkje in de mogelijkheden om warmtepompen en andere verduurzamingsmaatregelen te financieren.

Het Nederlands Warmtepomp Congres trok vorig jaar ongeveer 200 bezoekers.

Met parallelsessies de diepte in

Na deze twee plenaire sprekers kunnen congresbezoekers kiezen uit een zevental presentaties in kleinere groepen, zodat er meer ruimte is voor interactie. Otto Pasker van adviesbureau Dijnwijck gaat bijvoorbeeld in op het belang van integraal denken bij verduurzamingsprojecten. Sander Zuidgeest van Itho Daalderop spreekt over een project waarbij een galerijflat met 182 woningen CO2-neutraal is gemaakt, en Geert Doornbosch van Transfer Works gaat in op een onderzoeksproject waarbij een warmtepomp is ontwikkeld die optimaal aansluit bij de Nederlandse behoeften. Een volledig overzicht van alle parallelsessies is te vinden op de congreswebsite (zie kader onderaan).

Afspraken over verduurzaming warmte

Na deze parallelronde en een koffiepauze wordt het congres vervolgd in de plenaire zaal. Hier legt Meindert Smallenbroek van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat uit wat er tot nu toe is gedaan om de warmte in Nederland te verduurzamen. Smallenbroek benoemt de afspraken in het Klimaatakkoord en vertelt wat de komende jaren van de overheid mag worden verwacht.

Hoofdspreker: Andy van den Dobbelsteen

Hoofdspreker op het congres is Andy van den Dobbelsteen, hoogleraar Climate Design & Sustainability aan de TU Delft. Van den Dobbelsteen denkt graag ‘out of the box’: zo werkt hij momenteel aan een concept waarbij de inzet van water/water-warmtepompen in Friesland kan helpen om een winterse Elfstedentocht mogelijk te maken. In zijn presentatie gaat de hoogleraar in op soortgelijke voorbeelden die helpen om draagvlak voor grootschalige verduurzaming te creëren. Daarnaast geeft hij antwoord op de vraag in welke mate warmtepompen een rol kunnen vervullen bij de aanpak van bestaande woningen.

Na afloop van de presentatie van Van den Dobbelsteen volgt een korte samenvatting van de ochtend, waarna er ruimte is voor vragen en discussie vanuit de zaal. Het congres wordt afgesloten met een netwerklunch, waarna deelnemers de Vakbeurs Energie kunnen bezoeken, in de Brabanthallen naast het congrescentrum.

Praktische informatie
Nederlands Warmtepomp Congres 2019

Datum: 9 oktober 2019, van 8.30-13.00 uur
Locatie: Brabanthallen, s-Hertogenbosch
Programma en inschrijven: www.nederlandswarmtepompcongres.nlLet op: Abonnees van Vakblad Warmtepompen krijgen 100 euro korting op de toegangsprijs!
Reageer op dit artikel