artikel

Vraag naar kwaliteitstesten van warmtepompen neemt toe

Sector

Een hoge COP is voor leveranciers en distributeurs van warmtepompen van groot belang. Maar hoe betrouwbaar zijn de COP’s die worden gemeld? Die vraag maakt een onafhankelijke bevestiging erg belangrijk, bijvoorbeeld door Kiwa. Vanwege de groeiende vraag naar warmtepompen heeft het bedrijf zijn testfaciliteiten aanzienlijk uitgebreid.

Tekst: Martijn Louws

Vraag naar kwaliteitstesten van warmtepompen neemt toe

Apeldoorn, medio april. Het is druk op de afdeling waar Kiwa zijn warmtepomptesten uitvoert. De test engineers van Kiwa en medewerkers van diverse (inter)nationale fabrikanten zijn bezig met de voorbereidingen van de testen. “Kiwa voert in de meeste gevallen de testen uit, maar een fabrikant kan ook onze testopstellingen huren om zelf (ontwikkel)testen uit te voeren”, verklaart commercial manager warmtepompen Ernst Vossers van Kiwa. Volgens hem hebben de meeste warmtepompleveranciers in Nederland al een Kiwa-verklaring voor hun producten. Kiwa meet voor de Nederlandse markt conform de norm NEN 7120. “De resultaten worden vervolgens in bepaalde rekensoftware gestopt om de SCOP te berekenen. Deze vermelden wij op een Kiwa-verklaring. Het is de taak van de fabrikant om deze verklaring bij BCRG (dat verklaringen controleert en registreert -red.) in te dienen. BCRG zorgt voor het bijhouden van de geldigheid van de verklaringen.”

Ernst Vossers: “De energietransitie zorgt ervoor dat ook wij het erg druk hebben.”

Uitbreiding van testfaciliteiten

Om de groeiende internationale markt voor warmtepompen en warmtepompcomponenten te kunnen blijven bedienen, besloot Kiwa de testfaciliteiten in Apeldoorn aanzienlijk uit te breiden. Samen met de Italiaanse leverancier Air Control ontwierpen de warmtepompexperts van Kiwa een volledig nieuw testlaboratorium. Het werd eerst in Italië geassembleerd, vervolgens ontmanteld, naar Apeldoorn getransporteerd en gereconstrueerd. Het nieuwe testlab verdrievoudigt de testcapaciteit van Kiwa voor warmtepompen. Inmiddels is ook de tweede uitbreiding ingepland, waardoor de capaciteit nog twee keer zo groot wordt.

Energietransitie zorgt voor drukte

“Kijk hier”, wijst Vossers. “Deze testruimte wordt vervangen door een compleet nieuwe. Daarmee komt het aantal test- en klimaatkamers straks op zes.” Vossers steekt niet onder stoelen of banken dat de ontwikkelingen rond warmtepompen ook bij Kiwa merkbaar zijn. “De energietransitie waarbij wij met z’n allen overschakelen van fossiele brandstoffen naar duurzame energie zorgt ervoor dat ook wij het druk hebben. Logisch, Nederland moet van het gas, en de warmtepomp speelt daarbij een belangrijke rol. Met als eerste de hybride warmtepomp voor woningbouw, als opmaat naar een all-electric oplossing. Fabrikanten en distributeurs begrijpen dit. Ze investeren fors in hun productrange, als onderdeel van de route naar een gasloos Nederland.”

Europees kwaliteitslabel

Het lab stelt Kiwa volgens Vossers in staat een compleet servicepakket aan te bieden op het gebied van het testen en certificeren van warmtepompen en componenten. Dit gaat verder dan alleen prestatietesten voor de Nederlandse markt. “Denk bijvoorbeeld aan EMC en elektrische veiligheidstesten”, aldus Vossers. Sinds enige tijd is Kiwa ook een erkende test- en certificeringsinstantie voor HP Keymark. HP keymark is een Europees kwaliteitslabel dat in meerdere landen wordt geaccepteerd. Dit kwaliteitslabel is niet alleen gebaseerd op prestaties, maar ook op enkele essentiële veiligheidsaspecten.

Testkamer bij KIWA.

Warmtepompen voor natuurlijke koudemiddelen

De F-gassenverordening en daarin benoemde terugfasering van hoog-GWP-koudemiddelen zorgt ervoor dat partijen warmtepompen ontwikkelen voor andere, soms natuurlijke koudemiddelen. Die koudemiddelen vallen vaak in een andere veiligheidsklasse omdat ze bijvoorbeeld licht ontvlambaar zijn of vanwege het explosiegevaar. “Veiligheid wordt daarmee belangrijker, het is iets waar wij veel aandacht voor hebben in ons lab. Kiwa heeft veel ervaring op het gebied van brandbare gassen, we keuren al vele jaren gastoestellen.” Verder merkt Vossers dat er ook steeds meer aandacht is voor de geluidsproductie van warmtepompen. “Geluid is een issue, mede door de media-aandacht rond dit thema. Warmtepompen moeten voldoen aan de eisen uit de geldende Europese wet- en regelgeving. Eén van de eisen betreft het geluidsvermogen, dat wordt beoordeeld op basis van de normen EN 12102-1 en -2.”

Verder merkt Vossers dat er ook steeds meer aandacht is voor de geluidsproductie van warmtepompen.

Samenwerking met fabrikanten

Ook voert Kiwa testen uit in het testlab van fabrikanten. Daarnaast is er de mogelijkheid om een zogenaamde labacceptatie aan te gaan. Recent is bijvoorbeeld in samenwerking met Hitachi en HD Klimaatsystemen een heel traject bewandeld waarbij uiteindelijk een ‘test laboratory agreement’ (lab-acceptatie) is getekend met Hitachi. Dit betekent dat Kiwa de testresultaten van Hitachi onder zeer strikte voorwaarden kan accepteren. Eén van deze voorwaarden is dat de testfaciliteiten van een dermate goede kwaliteit zijn dat er goed en reproduceerbaar kan worden gemeten (met aantoonbaar gekalibreerde meetapparatuur), conform de van toepassing zijnde norm. “Daarnaast moeten alle processen goed zijn beschreven in het kwaliteitssysteem en moeten de testengineers aantoonbare ervaring hebben in het testen van warmtepompen”, legt Vossers uit.

Audits en vergelijkende testen

Om dit te verifiëren, zijn er diverse audits geweest van Kiwa, is er een Kiwa-engineer aanwezig geweest voor witness testen en heeft Kiwa een vergelijkende meting uitgevoerd. Jaarlijks wordt dit proces herhaald, om zo aan te kunnen blijven tonen dat de fabrikant nog steeds aan de door Kiwa gestelde eisen voldoet. “Na afronding van dit traject kunnen wij de aangeleverde (prestatie)resultaten van de klant gebruiken voor diverse certificatieschema’s. Het voordeel? De klant heeft meer controle over de timing. Time-to-market is van essentieel belang, een fabrikant heeft dus op gezette momenten resultaten nodig.”
Bij dit alles is de lucht/water-warmtepomp erg belangrijk voor Kiwa. Het kan in dat kader apparaten met een vermogen tot 30 kW meten. Vossers: “We testen dus met name warmtepompen voor residentiële toepassingen. Wellicht dat hier nog een opschaling bij plaatsvindt. Grotere warmtepompen voor gebouwen vormen voor Kiwa nog te ontginnen gebied.”

Reageer op dit artikel