artikel

Congres Futureproof Klimaattechniek: anticiperen op verandering in utiliteitsbouw

Sector

De eisen rond energieprestaties en luchtkwaliteit van gebouwen worden strenger. Op het congres Futureproof Klimaattechniek staat binnenkort de vraag centraal hoe klimaatinstallaties eraan kunnen bijdragen dat aan die eisen wordt voldaan.

Congres Futureproof Klimaattechniek: anticiperen op verandering in utiliteitsbouw

Voor het congres, georganiseerd door RCC Koude & Luchtbehandeling en de KNVvK, zijn inspirerende sprekers aangetrokken die de essentie van de genoemde ontwikkeling bespreken. Zo wordt onder andere ingegaan op de vraag wat de aanscherping van regelgeving betekent voor klimaatinstallaties.

Koudemiddelen als thema
Een ander onderwerp dat aan de orde komt, betreft de toenemende kwaliteitseisen die gebouweigenaren en werkgevers stellen ten aanzien van binnenlucht. Klimaatinstallaties kunnen ervoor zorgen dat optimaal aan die eisen wordt voldaan. Op het congres komen de laatste ontwikkelingen op dit gebied aan bod. Ook koudemiddelen vormen een belangrijk thema. Fabrikanten werken aan verlaging van de GWP-waarde, zoals met de overstap naar R32 en HFO’s. Veel van de nieuwe middelen vallen echter in de A2L-categorie die aangeeft dat ze licht ontvlambaar zijn. Tijdens het congres wordt ingegaan op extra veiligheidsmaatregelen die ervoor zorgen dat ze toch probleemloos kunnen worden ingezet, ook in grote installaties.

Plenair programma
Het inhoudelijke programma van het congres bestaat uit een aantal plenaire hoofdsprekers, en twee deelsessies. Een overzicht van de presentaties op het hoofdpodium:

1. Energieprestatie in de (nabije) toekomst
Woningen moeten in de nabije toekomst voldoen aan BENG, utiliteitsgebouwen moeten minimaal energielabel C hebben. Dit is onderdeel van de route naar 2050 waarin gefaseerd van fossiele naar hernieuwbare energie wordt overgestapt. Wat heeft dit voor invloed op de opwekkers van energie voor verwarming, tapwater en koeling?
• Spreker: Gertjan Vons (Nieman Raadgevende Ingenieurs)
Gertjan Vons is specialist op het gebied van Energie en Duurzaamheid. Door zijn bouwkundige achtergrond en ervaring in de installatietechniek benadert hij energievraagstukken integraal: bouwkundig en installatietechnisch.

2. Gezonde gebouwen, productiviteitbevorderende installaties: time to act!
In deze presentatie worden de laatste wetenschappelijke inzichten ten aanzien van de relatie tussen de kwaliteit van het binnenklimaat, productiviteit en klimaatinstallaties gedeeld. Daarnaast komt het gezondheidslabel voor gebouwen WELL aan de orde, evenals het nieuwe PvE voor gezonde kantoren.
• Spreker: Atze Boerstra (BBA binnenmilieu)
Atze Boerstra behaalde een masterdiploma Werktuigbouwkunde aan de TU Delft bij de afdeling Klimaatbeheersing. Als oprichter van onderzoeks- en adviesbureau BBA binnenmilieu combineert hij zijn passie voor het binnenmilieu met zijn visie: ‘een gezonde en comfortabele werk- en leefomgeving garanderen door de gebruiker centraal te stellen’.

3. Kansrijke mogelijkheden op verduurzaming van de bestaande gebouwde omgeving
Met behulp van een vergelijkingsmethode op basis van de minimaal benodigde investering en de potentie om CO2-uitstoot te voorkomen, wordt per situatie bepaald welke duurzame propositie voor warmte- en koudelevering kan worden toegepast in de bestaande bebouwde omgeving.
• Spreker: Ad van Bokhoven (KWA adviseurs)
Ad van Bokhoven is een breed geïnteresseerde adviseur die gaat voor een duurzame inrichting van onze leefomgeving. Met zijn kennis over klimaatverandering, duurzame energietechnieken en het herkennen van energiebesparingen, draagt hij graag een steentje bij om deze wereld weer in goede conditie te krijgen.

4. Futureproof klimaattechniek: All Electric-All Air-VAV
Gedreven door de Ecodesign-regelgeving voor energiezuinige ventilatieproducten is het mogelijk om duurzame & gezonde klimaatinstallaties te ontwerpen op basis van All Electric – All Air – VAV. Gasloze gezonde gebouwen met voldoende verse lucht per persoon, wie wil dat niet?
• Spreker: Ing. Toine van den Boomen (Systemair)
Toine van den Boomen deed na zijn basisopleiding HTS Natuurkunde vijf jaar fundamenteel klimaatonderzoek in de champignonteelt, en deed ervaring op als accountmanager, projectadviseur en zelfstandig adviseur op het gebied van energiemonitoring en energiebesparing. Sinds 2014 is hij technisch adviseur bij Systemair.

5. Koudemiddelen met lage GWP betekenen soms grotere verantwoordelijkheden
Met de HFK-afbouw beweegt de markt richting koudemiddelen met een lagere GWP-waarde. Deze koudemiddelen kunnen eigenschappen hebben zoals (lichte) ontvlambaarheid, giftigheid of zuurstofverdrijvend vermogen. Wat betekent dit voor de gebouweigenaar?
• Spreker: Lieke Koets (Energie Consult Holland)
Lieke Koets is afgestudeerd als milieukundige en hoger veiligheidskundige. Sinds 1997 is ze werkzaam bij ECH, waar zij advies geeft op het gebied van milieu en veiligheid. Daarnaast verzorgt ze trainingen, is ze docent aan de Post-HBO Koudetechniek en de Hogeschool Utrecht, en betrokken bij het opstellen van PGS 13 en NPR 7600.

Keuzesessies
Naast de sprekers op het hoofdpodium is er een ronde met twee keuzesessies: Energie besparen met goed inregelen, en Natuurlijke koudemiddelen voor klimaatinstallaties.

Meer informatie is te vinden op de congreswebsite:
www.futureproofklimaattechniek.nl

Praktische informatie
Locatie:
Jaarbeurs MeetUp, Jaarbeursplein, 3521 AL Utrecht.

Bereikbaarheid:
Voor de autorijders er is ruim voldoende parkeergelegenheid. De nabijheid van Utrecht CS maakt de congreslocatie ook prima bereikbaar met openbaar vervoer.

Datum en tijd:
Het conges vindt plaats op donderdag 29 november. De inloop is van 15.30 tot 16.00 uur, waarna de lezingen beginnen. Met een onderbreking van een korte pauze staat er om 18.30 uur een dinnerbuffet voor u klaar. Om 20.45 uur eindigt het lezingprogramma, waarna de borrel kan beginnen.

Dagvoorzitter: Talitha Muusse
Het congres Futureproof Klimaattechniek wordt voorgezeten door Talitha Muusse. Muusse deed haar ervaring met duurzaamheid op bij MVO Nederland, eerst als stagiair en projectmedewerker en momenteel als lid van de Raad van Toezicht. Hiermee was ze de jongste commissaris van Nederland.
Talitha studeerde als Bedrijfskundige af aan de Eramus Universiteit Rotterdam op het onderwerp ‘Duurzaam Leiderschap van de Millennial Generatie’. Als ondernemer is zij een van de oprichters van de Duurzame Jonge 100, een platform voor jonge duurzame ondernemers en professionals.

> Leestip: Het Nederlands Warmtepomp Congres 2018, dat tijdens Vakbeurs Energie plaatsvond, werd gekenmerkt door een optimistische sfeer. Lees hier de terugblik.  

Reageer op dit artikel