artikel

Gratis special: ‘Het beste van 2017’ uit Vakblad Warmtepompen

Sector

Gratis special: ‘Het beste van 2017’ uit Vakblad Warmtepompen

Als het om warmtepompen gaat, levert een terugblik op het afgelopen jaar een positief beeld op. De afbouw van aardgas is definitief begonnen en hoewel er nog geen officiële cijfers zijn, wijst alles erop dat het marktaandeel van de warmtepomp flink is doorgegroeid. In Vakblad Warmtepompen is dit jaar veel aandacht gegeven aan innovaties en ontwikkelingen die dat positieve beeld onderstrepen. De redactie heeft de beste artikelen uit 2017 gebundeld in een gratis verkrijgbare uitgave.

In ‘Het beste van 2017’ staan verschillende artikelen over woningbouwinnovaties waarbij warmtepompen een belangrijke rol spelen. Zo was in 2017 sprake van een opkomst van prefab ‘energiekasten’, plug&play totaalsystemen waarbij onder andere een warmtepomp, wtw-unit en het benodigde leidingwerk zijn samengebundeld in één kast. Doordat deze kasten vooraf worden samengesteld en getest, is er minder transport naar een bouwplaats nodig en wordt bespaard op installatietijd en uiteindelijk ook op faalkosten.

Uitdagingen voor de transitie
De opkomst van zulke ‘energiekasten’ sluit aan bij andere initiatieven om de Nederlandse gebouwde omgeving langzaam maar zeker aardgasvrij te maken. Om die doelstelling te bereiken, zijn flinke slagen nodig en moet worden geïnvesteerd in innovaties die bijdragen aan de grootschalige uitrol van duurzame technologie. Maar er is meer voor nodig dan goede installaties en warmtepompen. In ‘Het Beste van’ wordt bijvoorbeeld ook ingegaan op de uitdaging om bestaande woningen van het gas te halen. Behalve de keuze voor het juiste systeem is verbetering van de schil daarbij cruciaal, en moet de eindgebruiker worden overtuigd van de voordelen. In een artikel over de Utrechtse woningcorporatie Mitros wordt dit aan de hand van een praktijkvoorbeeld geïllustreerd. Om de 16.000 huurwoningen die in haar bezit zijn, te verduurzamen, zet Mitros eerst in op het overtuigen van de huurders ervan.

Jos Lichtenberg

Jos Lichtenberg, voor zijn eigen ‘Slimbouwen’-woning.

Interviews: expert bodemenergie en hoogleraar productontwikkeling
Naast artikelen over innovaties en de praktijkaanpak, zijn twee interviews met toonaangevende deskundigen in deze speciale editie opgenomen. In het eerste interview gaat Frank Agterberg, voorzitter van BodemenergieNL en vanaf 1 januari 2018 voorzitter van de DHPA, in op de ‘enorme kansen’ die hij de komende tijd ziet voor het gebruik van bodemenergie. Voor het andere interview is de redactie afgereisd naar de woning van Jos Lichtenberg, tot 2016 als hoogleraar Productontwikkeling verbonden aan de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven. Lichtenberg is grondlegger van ‘Slimbouwen’, een concept waarbij installaties en casco als gescheiden systeemonderdelen op elkaar worden afgestemd; een concept dat hij – inclusief lucht/water-warmtepomp – ook in zijn eigen Brabantse nieuwbouwwoning heeft toegepast.

> De digitale (PDF-)uitgave ‘Het beste van 2017’ kan gratis worden aangevraagd
via een eenvoudig online formulier.

De redactie van Vakblad Warmtepompen wenst u fijne feestdagen en een gezond en duurzaam 2018!

Reageer op dit artikel