artikel

EHPA stelt brochure samen over ‘grote warmtepomptoepassingen’

Sector

EHPA stelt brochure samen over ‘grote warmtepomptoepassingen’

De EHPA (European Heat Pump Association) heeft een nieuwe brochure samengesteld over de toepassing van grote warmtepompen in Europa. De publicatie beschrijft vijftien projectvoorbeelden die aantonen hoe warmtepompen efficiënt en effectief kunnen zijn in grote industriële en commerciële projecten.

De brochure is een initiatief van de Industrial and Commercial Heat Pump Working Group (ICHP) van de EHPA. De ICHP spant zich in voor erkenning van dit toepassingsgebied, en om de bijdrage van ‘grote warmtepomptoepassingen’ aan de klimaat- en energiedoelstellingen van de EU te vergroten. De groep is toegankelijk voor alle fabrikanten in deze warmtepompcategorie, evenals voor onderzoeksinstellingen en andere organisaties die geïnteresseerd zijn in doorontwikkeling van dit segment. Voor meer informatie over de ICHP kan contact worden opgenomen met voorzitter Eric Delforge (eric.delforge@mayekawa.eu).
De betreffende publicatie is binnenkort beschikbaar voor het publiek.

Reageer op dit artikel