nieuws

Hoofddorp krijgt ‘grootste wko voor woningbouw’ van Nederland

Projecten

Het nieuwbouwproject Hyde Park, dat de komende jaren in Hoofddorp wordt gerealiseerd, krijgt volgens de initiatiefnemers ‘de grootste all-electric wko in de Nederlandse woningbouw’. Het bodemenergiesysteem moet uiteindelijk circa 3.800 woningen en zo’n 40.000 m² commercieel vastgoed van verwarming en koeling voorzien.

Hoofddorp krijgt ‘grootste wko voor woningbouw’ van Nederland

Hyde Park wordt opgetrokken op de plaats van het huidige verouderde kantorenpark Beukenhorst-West in Hoofddorp. De circulaire sloop van de gebouwen is inmiddels in volle gang. Naar verwachting start over enkele maanden de verkoop en bouw van de eerste nieuwe woningen, die op een duurzaam collectief energiesysteem worden aangesloten. De belangstelling voor het project lijkt groot: nog voor de verkoopmarketing was gestart, hadden zich al meer dan 5.000 geïnteresseerden aangemeld.

Energieclusters met warmtepompen

Het energiesysteem van Hyde Park zal uit 4 tot 5 energieclusters met warmtepompen bestaan, die worden gevoed door middel van warmte/koude-opslag in de bodem, en aquathermie, waarbij warmtepompen oppervlaktewater als bronsysteem gebruiken. In totaal zal de wko tot ruim 1.000.000 liter water per uur verpompen. Elke woning wordt middels de collectieve warmtepompen voorzien van warmte, warm tapwater en koeling. Volgens de initiatiefnemers betreft het project ‘de grootste all-electric wko in de woningbouw in Nederland’.

Volledig energieneutraal

Hyde Park koos Eteck Energie Bedrijven als partner om de energievoorziening van het project mogelijk te maken. Hiervoor tekenden Hyde Park en Eteck een overeenkomst tijdens de vastgoedbeurs Provada, die plaatsvond op op 4 juni. Op basis van die overeenkomst realiseert Eteck het systeem en neemt het tot 2055 ook de exploitatie op zich. Adviesbureau IF Technology treedt bij Hyde Park op als projectadviseur. Mede doordat Eteck elektriciteit gegarandeerd inkoopt van Nederlandse groene bronnen, moet de warmtevoorziening van Hyde Park volledig energieneutraal worden.

Reageer op dit artikel