nieuws

Energieprestaties Nul-op-de-meter-project blijken boven verwachting

Projecten

In 2017 realiseerde bouwgroep Hendriks Coppelmans in opdracht van woningcorporatie Woonveste de eerste nul-op-de-meterwoningen in het Noord-Brabantse Haaren. Sinds de oplevering zijn de energieprestaties van de vijftien woningen uitgebreid gemonitord. Inmiddels blijkt daaruit dat ‘nul-op-de-meter’ hier daadwerkelijk is gerealiseerd: er werd meer energie opgewekt dan verbruikt.

Energieprestaties Nul-op-de-meter-project blijken boven verwachting

De vijftien nul-op-de-meter-woningen maken onderdeel uit van nieuwbouwproject Wijngaert III en zijn onderverdeeld in drie eengezinswoningen en twaalf gelijkvloerse levensloopwoningen. Alle woningen hebben een bodemwarmtepomp, zonnepanelen en een gebalanceerd ventilatiesysteem met warmteterugwinning.

Werkelijke energieprestaties

Dankzij een in iedere woning geïnstalleerd monitoringssysteem konden zowel Hendriks Coppelmans als Woonveste de werkelijke energieprestaties volgen. Zowel per individuele woning als voor het volledige project kregen ze inzicht in het huishoudelijk en gebouwgebonden energieverbruik, het warmwaterverbruik, en het opgewekte vermogen van de zonnepanelen. Hierdoor konden het energieverbruik en de energieopwekking worden vergeleken met vooraf verwachtte waarden.

‘Echt’ nul-op-de-meter

Na anderhalf jaar bewoning is onlangs de conclusie getrokken dat alle woningen in Wijngaert III ook in de praktijk ‘echt’ nul-op-de-meter zijn. Er werd jaargemiddeld meer energie opgewekt dan verwacht, en alle bewoners bleven zowel met hun huishoudelijke als  gebouwgebonden energieverbruik binnen ‘de beschikbare bundel’.

Energieverbruik versus opwekking per woning in 2018. De woningaanduiding is ‘geblurred’ i.v.m. privacy. Klik op het beeld voor een vergroting (Beeld: Hendrik Coppelmans).

Inzicht in opwekking en energieverbruik

Overigens hebben niet alleen de bouwgroep en woningcorporatie inzicht in deze gegevens. Woonveste rekent een energieprestatievergoeding (EPV) voor de betreffende woningen, en een voorwaarde om gebruik te maken van die regeling is dat de bewoners op de hoogte worden gebracht van hun jaarverbruik. Bovendien kunnen de bewoners zelf inloggen op het BeNext-monitoringplatform, om te zien hoeveel hun zonnepanelen opleveren en om hun eigen ‘live’ energieverbruik te volgen.

Snel ingrijpen bij storingen

Hendriks Coppelmans stelt dat het de NOM-woningen om twee redenen monitort. Enerzijds wil de bouwgroep volgen of alle installaties goed functioneren en snel kunnen ingrijpen bij mogelijke storingen. In de anderhalf jaar waarin de woningen nu zijn gevolgd, is dit één keer voorgekomen: bij een woning die tijdelijk minder energie opwekte bleek sprake te zijn van een kleine storing in het systeem van de zonnepanelen. Dankzij de monitoring werd dit snel opgelost. Daardoor bleek ook deze woning – ondanks de betreffende storing – aan het eind van het jaar volledig ‘nul-op-de-meter’ te zijn.
Daarnaast gebruikt het bedrijf de monitoringgegevens bij wijze van leerproces. Met de cijfers kan de bouwgroep het energieverbruik van de verschillende toegepaste installatiesystemen vergelijken en op basis daarvan eventuele verbeteringen doorvoeren aan volgende projecten. “We blijven de data in de gaten houden, want wij zijn nooit uitgeleerd”, aldus de bouwgroep.

Meer informatie over dit project staat op de website van Hendriks Coppelmans.

Reageer op dit artikel