nieuws

Kosten aardgasvrije warmteconcepten

Projecten

Kosten aardgasvrije warmteconcepten

Bureau DWA heeft op verzoek van de partners van het Lente-akkoord een kostenanalyse uitgevoerd om zes verschillende aardgasvrije warmteconcepten met elkaar te vergelijken.

Het gaat om de warmtepomp met PVT panelen, de warmtepomp met bodemlus, de warmtepomp op buitenlucht, de warmtepomp met een collectief bronnet (WKO), een middentemperatuur warmtenet en een hoogtemperatuur stadswarmtenet.

Als uitgangspunt is uitgegaan van de referentie tussenwoning die door RVO is gedefinieerd. In de notitie ‘Kosten aardgasvrije warmteconcepten’ wordt antwoord gegeven op de volgende vragen.
– Wat zijn de investeringen voor de verschillende opties?
– Wat zijn de jaarlasten?
– Wat is financieel het aantrekkelijkst, gezien over 15 jaar? En 30 jaar?

Warmtenetten
Peter Heijboer van DWA: “Voor de middel-temperatuurwarmtenetten (40 graden Celsius) denken we aan € 12.600 per aansluiting en voor de hoge-temperatuurnetten (70 graden, stadsverwarming) aan € 6.000. Bij aantallen van meer dan 30 woningen kunnen de kosten mogelijk € 2.000 lager uitvallen vanwege voorrijkosten en gedeelde overhead.”

Total costs of ownership
De total costs of ownership van de warmtenetten zijn € 30.800 – € 33.500 (15 jaar) en € 57.400 – € 58.800 (30 jaar). “Collectieve voorzieningen als warmtenetten zijn voor tussenwoningen financieel minder interessant, maar voor woningen in grote dichtheden zoals appartementencomplexen met een klein vloeroppervlak des te meer, zeker in de nabijheid van bronnen met restwarmte”, concludeert Heijboer. Overigens geldt ook voor de warmtepomp natuurlijk dat de kosten door massaproductie dalen. PV-panelen maken all-electric woningen financieel aantrekkelijker.

Uitkomsten ZEN
De uitkomsten zijn gebruikt in de ZEN brochure Alternatieven voor aardgas, Zeer Energiezuinige Nieuwbouw zonder aardgas.

Lees het verslag van het ZEN middagcongres ‘Aardgasvrije nieuwbouw: zo doe je dat!’ op 29 maart in Utrecht.

Ook zijn de kosten en opbrengsten voor zonne-energie (PV-panelen en zonnecollectoren) geformuleerd.

Reageer op dit artikel