nieuws

Radboud Universiteit kiest warmtepomp met HFO-koudemiddel

Projecten

Radboud Universiteit kiest warmtepomp met HFO-koudemiddel

De keuze voor het juiste koudemiddel speelt een cruciale rol bij warmtepompinstallaties.

Het optimale koudemiddel zorgt niet alleen voor de hoogst mogelijke efficiëntie en het gewenste temperatuurbereik, maar moet ook voldoen aan huidige én toekomstige regelgeving rond brandveiligheid, giftigheid en het tegengaan van broeikasemissies. Om die redenen kozen de technici van de Nijmeegse Radboud Universiteit voor het nieuwe koudemiddel HFO-R1234-ze(E).

GWP
Met een Global Warming Potential (GWP) van minder dan 1 levert HFO-R1234-ze(E) als het vrijkomt in de atmosfeer een kleinere bijdrage aan het broeikaseffect dan CO2. In combinatie met het feit dat dit nieuwe koudemiddel voor hogere rendementen kan zorgen, is het duurzamer dan het vaak in schroefkoelmachines en warmtepompen gebruikte R134a – dat een veel hogere GWP-waarde heeft. Toepassing van HFO-R1234-ze(E) kan hierdoor zelfs extra punten opleveren voor een BREEAM-certificaat. Toch is duurzaamheid niet de enige reden waarom opdrachtgevers voor HFO-R1234-ze(E) als koudemiddel kiezen, zo blijkt uit een actueel project bij de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Uitbreiding klimaatinstallatie
Een van de nieuwbouw- en renovatieprojecten die bij de Radboud Universiteit worden uitgevoerd, is de uitbreiding en aanpassing van het ‘Gymnasion-Noord’-gebouw. Bij het gebouw, dat de Faculteit der Managementwetenschappen moet huisvesten, wordt de bestaande indeling aangepast en een nieuwe vleugel aangebouwd. Bovendien wordt de klimaatinstallatie uitgebreid, waarbij in het kader van de duurzaamheidsdoelstellingen van de universiteit is gekozen voor een aanvullende warmtepomp naast de bestaande ketels. “In dit geval was een eis van de universiteit dat die warmtepomp water van 70°C kan maken”, vertelt Marcel Janssen, verkoper binnendienst bij Carrier Airconditioning.

Technische ruimte
De opdrachtgever koos voor de Carrier Aquaforce 30XWHPZE0551 met 590 kW verwarmingsvermogen. Om met dit systeem water van 70°C te maken, wordt de warmtepomp voorzien van het duurzame koudemiddel HFO-R1234-ze(E); met R134a kan die hoge temperatuur namelijk niet worden bereikt. Om de warmtepomp hiermee te kunnen laten draaien zijn maar een paar kleine technische aanpassingen nodig. In het ontwerp van de technische ruimte moet rekening worden gehouden met de brandbaarheid, als dit koudemiddel in bepaalde concentraties met zuurstof in aanraking komt. “Hoewel de technische ruimte bij dit project zó groot is dat dit risico nihil is, zijn er toch aanpassingen aan het ventilatiesysteem doorgevoerd, als extra veiligheidsmaatregel”, zegt Janssen.

Hogere watertemperatuur
Bij het project van de Radboud Universiteit blijkt dus dat HFO-R1234-ze(E) ook uitkomst biedt als een hogere watertemperatuur moet worden bereikt. Daarmee is het middel niet alleen een duurzaam alternatief voor HFK’s, maar ook interessant voor een breder toepassingsgebied. Bovendien hoeft bij het gebruik van HFO-R1234-ze(E) niet aan extra voorschriften op het gebied van volksgezondheid te worden voldaan, zoals bij bepaalde natuurlijke middelen het geval is.

“Voor Carrier zijn dat redenen om HFO-R1234-ze(E) te promoten als hét koudemiddel voor klimaatinstallaties in de utiliteit. We lopen daarmee vooruit op de markt”, zegt Janssen. “Met het oog op de F-gassenwetgeving mag R134a de komende jaren nog gewoon worden toegepast, maar wij nemen onze eigen verantwoordelijkheid. Daar komt bij dat de koudemiddelwetgeving ooit verder zal worden aangescherpt. Met HFO-R1234-ze(E) zijn eindgebruikers daar op voorbereid; het biedt in meerdere opzichten een toekomstgerichte oplossing.”

Reageer op dit artikel