artikel

Warmtepomptechniek voor dc en assemblagehal

Projecten

Warmtepomptechniek voor dc en assemblagehal

Op bedrijventerrein Wesfields in Oirschot wordt een distributiecentrum en assemblagehal ontwikkeld voor de Beijer Ref-groep. Dit is een technologisch georiënteerde handelsgroep. Voor het binnenklimaat viel de keuze op TripleAqua. Dit is een energiezuinig klimaatsysteem dat binnen de eigen groep is ontwikkeld en wordt verkocht.

Tekst: Huibert Baak van Coolmark

De TripleAqua is een innovatief klimaatsysteem dat is ontwikkeld door Uniechemie en dat in Nederland door Coolmark wordt aangeboden. Beide zijn dochterbedrijven van de Beijer Refgroep.

Klimaatsysteem
Het hart van het klimaatsysteem wordt gevormd door een warmtepomp. Interne energieopslag is ook een belangrijk onderdeel van het systeem. Dit gebeurt in een PCM-buffer, die bestaat uit materialen waarvan de faseverandering, van vast naar vloeibaar en van vloeibaar naar vast, wordt gebruikt om warmte en koude op te slaan en af te staan.

Propaan
De energieopslag zorgt ervoor dat overtollige warmte én koude kunnen worden opgeslagen en hergebruikt op een andere plek of een ander tijdstip. Hiermee kunnen aanzienlijke energiebesparingen gerealiseerd worden. Andere innovaties van het systeem zijn efficiënte frequentiegeregelde compressoren, moderne regeltechniek en het milieuvriendelijke koudemiddel propaan, dat geen invloed op het broeikaseffect heeft. Alle technieken samen in combinatie met het koudemiddel maken van TripleAqua een zuinig en duurzaam klimaatsysteem.

Beheersing binnenklimaat
De diverse functies maken de beheersing van het binnenklimaat in het nieuwe pand niet eenvoudig. Het pand herbergt een showroom, opleidingsruimte en kantoortuinen met flexplekken. Soms is er koeling nodig, terwijl aan de schaduwkant of in een entree de verwarming aan moet.

“Met TripleAqua kan iedereen zelf voor elke individuele ruimte het binnenklimaat vrij regelen. Terwijl de beheerder deze centraal naar eigen wens kan aanpassen als dat nodig is om extremen te voorkomen”, zegt Udo van der Meer, algemeen directeur van Beijer Ref-dochter ECR, die ook naar het nieuwe pand verhuist.

Energieopslag
“De heersende gedachte is dat de energiekosten omhoog gaan als iedereen zelf de airconditioning en verwarming mag bedienen,” vertelt Van der Meer. “Maar bij TripleAqua is dat niet het geval. Het zorgt ervoor dat koeling in de ene ruimte gratis warmte oplevert voor andere ruimten. De overtollige energie uit de computers in de serverruimte komen goed van pas bij het verwarmen elders, waarbij van de energieopslag gebruik wordt gemaakt.”

Milieubelasting verlagen
ECR en Beijer Ref hebben een duidelijke visie op duurzaamheid, die erop is gericht de milieubelasting van de gebouwen fors omlaag te brengen. Van der Meer: “Nu is de gebouwde omgeving mondiaal de grootste gebruiker van energie en daarmee de grootste veroorzaker van CO2-uitstoot. Verwarming en koeling vormen bij gebouwen, met 50 tot 70 procent, het grootste deel van dit energieverbruik. Dat moet anders, vinden wij en dat vraagt om innovatie.”

Dat betekent dat je oude gebruiken en oplossingen moet durven loslaten, stelt Van der Meer. “Dat hebben we gedaan door alle bestaande koel- en verwarmingssystemen kritisch te bekijken en onszelf steeds de vraag te stellen: “Waarom dit? Waarom zo? Waarom niet anders?” Als je dat doet, ontdek je dat heel veel dingen inderdaad anders kunnen en vooral beter.” Dat heeft uiteindelijk geleid tot het TripleAqua-systeem.

Samenwerken en afzonderlijk opereren
In het nieuw te bouwen pand, ontwikkeld door HVBM vastgoed, zullen vier lokaal opererende dochterbedrijven hun logistieke en overige backoffice-activiteiten onderbrengen. Beijer Ref wenst een hogere efficiency te behalen door gemeenschappelijke backoffice-activiteiten te bundelen. “Optimalisatie-in-de-keten is de drijfveer achter dit project. Samenwerking is daarom een must voor een succesvolle toekomst”, zegt Van der Meer.

Om dat te bereiken worden twee nieuwe BV’s opgericht: Beijer Ref Support en SCM Ref. Alle tot de Beijer Ref-groep behorende bedrijven in de regio kunnen hier diensten inkopen. In de Benelux zijn dit Coolmark, ECR-Nederland, ECR-België en Uniechemie. In Duitsland is dat Beijer Ref Deutschland. Alle dochterbedrijven van Beijer Ref blijven totaal gescheiden van elkaar opereren met hun eigen productenpakket en marktbenadering. De focus komt nog meer op verkoop en klantondersteuning te liggen. Ook de marktbenadering, het ontwerp en de aanbieding van units blijven zoals het nu is. De unieke eigenschappen en identiteit van elk bedrijf afzonderlijk blijven zo behouden.

Uitgangspunten TripleAqua klimaatsysteem
• Het beste comfort voor het personeel, klanten en relaties.
• Flexibiliteit van beheersbaar comfort per individuele ruimte.
• Een warmtepompsysteem met energielabel A++, energiezuinig en CO2-neutraal.
• Een 100 procent natuurlijk koudemiddel, geen broeikaseffect.
• Energieopslag voor hergebruik van restwarmte en -koude met Peak Shaving.
• Een flexibel, veilig en onderhoudsvriendelijk klimaatsysteem.

Reageer op dit artikel