artikel

Awardwinnend VRV-systeem in schoolgebouw

Projecten

Awardwinnend VRV-systeem in schoolgebouw

Vanaf het moment dat ROC Friese Poort besloot tot nieuwbouw voor de opleiding Uniformberoepen stond ‘circulariteit’ daarbij centraal. De eigenaar wilde dat het pand, dat afgelopen jaar is opgeleverd, uitblinkt in duurzaamheid en dat zo veel mogelijk onderdelen ervan aan het eind van de levensduur kunnen worden hergebruikt. Die eis gold ook voor het klimaatsysteem, dat is geïnstalleerd door Koelvisie.

Tekst: Bas Roestenberg

Circulair bouwen gaat uit van een ontwerp waarbij alle materialen ‘remontabel’ zijn. Zo kunnen ze na het einde van de levensduur of bij verbouwing van een pand worden gedemonteerd voor hergebruik. In het geval van Friese Poort moest dit concept zowel bij de bouwmaterialen van het pand zelf, als bij de klimaatinstallatie worden toegepast. Pranger-Rosier stond als hoofdinstallateur van het project ook nog voor twee andere uitdagingen: naast navolging van het circulariteitsprincipe ‘3R’ (Reduce/Recycle/Re-use) werd een optimaal systeemrendement verlangd, en moest alles in hele korte tijd worden opgeleverd.

VRV IV heatrecovery-systeem van Daikin
Om tot een ontwerp te komen waarmee aan deze drie eisen kon worden voldaan, vroeg Pranger-Rosier aan installatiebedrijf Koelvisie om mee te denken over een oplossing. Na enig rekenwerk stelde Koelvisie al snel voor om het pand te voorzien van een VRV IV heatrecovery-systeem van Daikin. “Met deze VRV-variant kunnen verschillende ruimten gelijktijdig worden verwarmd en gekoeld, waarbij warme of koele lucht wordt hergebruikt en uitgewisseld”, legt Richard van der Lei, directeur van Koelvisie uit. “Als een ruimte wordt gekoeld, kan de bij dit proces onttrokken warmte naar een ruimte worden getransporteerd waar men een warmtevraag heeft. Op die manier wordt een hoog energetisch rendement bereikt; een van de eisen die bij dit project werden gesteld.”

Buitendelen met roosters en roundflow-plafondcassettes
Het in het pand van Friese Poort geïnstalleerde VRV IV-systeem telt twaalf op het dak geplaatste buitendelen, en ongeveer zestig roosters en roundflow-plafondcassettes voor de afgifte van koeling en warmte. Daarnaast zijn er laagtemperatuur-hydroboxen geplaatst die warmte of koeling uit het VRV-systeem overdraagt aan water om de vloerverwarming te voeden. De VRV IV levert in dit gebouw overigens geen warm tapwater. In theorie was dat wel mogelijk, met tussenkomst van hoogtemperatuur-hydroboxen van Daikin, maar gezien de opbouw van het pand zou dat een complexe en dure oplossing worden. Daarom is voor warmtapwater-bereiding een aparte hoogtemperatuur-warmtepomp van een andere leverancier geplaatst.

Biddle- luchtgordijn
Een bijzonder onderdeel binnen de klimaatinstallatie is het Biddle-luchtgordijn bij de ingang van het pand. Van der Lei: “Ook dit luchtgordijn is aan de VRV-installatie gekoppeld; het gebruikt dus dezelfde warmte die binnen het gebouw wordt uitgewisseld voor ruimteverwarming. Het bijzondere is dat dit luchtgordijn speciaal voor dit pand op maat is gemaakt zodat het voor een tourniquetdeur kon worden gehangen.” Het luchtgordijn wordt net zoals alle onderdelen van het klimaatsysteem aangestuurd middels de Daikin Intelligent Touch Manager. Hiermee kan het hele systeem op afstand kan worden gemonitord en aangestuurd.

Circulariteit eis Koelvisie
Naast een hoge energie-efficiëntie waren er nog twee criteria waar Koelvisie aan moest voldoen: de ‘circulariteits-eis’ en het realiseren van een korte oplevertijd. Met het oog op circulariteit moeten in de toekomst niet alleen de ‘stenen’ van het pand, maar ook alle installaties kunnen worden ontmanteld voor hergebruik. Om die voorwaarde te voldoen zijn alle installatiematerialen, met name het leidingwerk, niet door gevels en plafonds getrokken maar in open ruimten boven de plafonds weggewerkt. Zo kunnen ze in de verre toekomst eenvoudig worden bereikt en zonder sloopwerk uit het pand worden verwijderd.

Oplevertijd VRV 
Tot slot was er nog het criterium ‘oplevertijd’. De bouw van het pand begon in januari 2017 en in mei startte Koelvisie met de installatie van het VRV-systeem. Medio september moest dit zijn afgerond; tamelijk snel, gezien de omvang van het project. Dat Koelvisie aan deze opdracht wist te voldoen, komt met name doordat het bedrijf zich al jarenlang heeft gespecialiseerd in dit soort installaties, zegt Van der Lei. “We hebben al heel lang een goede relatie met Daikin, waardoor we korte lijnen met deze fabrikant hebben. Bovendien hebben we inmiddels de nodige VRV-ervaring en-kennis in huis, wat uiteraard bijdraagt aan snel installatiewerk.”

Prijs bepalen VRV-installatie
We komen genoeg situaties tegen waarbij een installateur op basis van wat rekenwerk en gevoel een prijs voor een VRV-installatie verzint en dan maar aan de slag gaat, om er vervolgens achter te komen dat hij eigenlijk niet weet wat kan en mag bij dit soort installaties. Wij hebben die achtergrondkennis wel, en dat scheelt tijd en voorkomt mogelijke problemen. Dankzij onze achtergrond, en met de inzet van een paar extra werknemers, is het gelukt om het installatiewerk in ongeveer vier maanden af te ronden. Daarbij hielp het uiteraard ook dat er goede samenwerking was met Pranger-Rosier, dat als hoofdinstallateur onze directe opdrachtgever was, en met de andere bouw- en installatiepartners.”

Daikin Award in categorie innovatie
Alles overwegend kijkt Richard van der Lei met tevredenheid terug op het project. Samen met Pranger-Rosier is volledig aan alle eisen voldaan, de installatie werkt naar volle tevreden en Koelvisie heeft er in december bovendien de Daikin Award 2017 in de categorie ‘Innovatie’ mee in de wacht gesleept. Tijdens het project liep Koelvisie weliswaar tegen een paar kleine aandachtspunten aan, maar die waren volgens Van der Lei snel opgelost: “Bij ieder project loop je tegen wat zorgpunten aan, dat hoort gewoon bij dit werk. Zo waren er bij dit pand vooraf wat vragen over mogelijke tochtklachten door luchtbewegingen en de roosterplaatsing. De adviseur heeft echter prima werk geleverd, en wij hebben dit project goed voorbereid. Alles functioneert naar volle tevredenheid van de eindgebruikers, zo is inmiddels gebleken.”

Leestip >> artikel over recente ontwikkelingen koudemiddelen in VRV/VRF

Reageer op dit artikel