nieuws

Discussie over verwijderen van de gasaansluiting: wie draait er op voor de kosten?

Markt

Discussie over verwijderen van de gasaansluiting: wie draait er op voor de kosten?

De energietransitie kost geld, en die kosten komen uiteindelijk terecht bij de huishoudens. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat wond er tijdens de begrotingsbehandeling van een paar weken geleden geen doekjes om. De vraag is alleen of ‘voorlopers’ in die transitie ook tot die ‘betalers’ moeten horen. Een huiseigenaar die de gasaansluiting in zijn woning wil laten verwijderen, betaalt daar tussen de 300 en ruim 600 euro voor. Volgens critici is dit bedrag veel te hoog.

 

In een artikel in het Algemeen Dagblad stelden Ben Woldring (directeur van Gaslicht.com) en Joris Wijnhoven (actieleider Klimaat bij Greenpeace) dat woningeigenaren die afscheid nemen van hun gasaansluiting, pioniers zijn een steuntje in de rug verdienen. De relatief hoge kosten voor het laten verwijderen van die aansluiting (wat overigens iets anders is dan ‘alleen’ het afsluiten van het gas) zouden daar niet bij passen. Wijnhoven wijst in dat kader fijntjes op het feit dat de gemeente Amsterdam zelfs een aanmoedigingspremie geeft aan eigenaren die van hun gasaansluiting af willen. “Netbeheerders mogen zeker geen geld verdienen aan het weghalen van de gasaansluiting. De overheid moet deze mensen tegemoet komen”, zo stelt hij in het AD. Eerder in 2017 pleitten D66, GroenLinks en de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer voor verlaging of afschaffing van de kosten die een eigenaar moet betalen voor verwijdering. Moties met die strekking zijn echter verworpen.

‘Kostengeoriënteerd’
Netbeheerders zijn het niet eens met de kritiek op de kosten die bij een woningeigenaar worden neergelegd. Netbeheer Nederland wijst er onder andere op dat de verwijdering van alle gasleidingen gemiddeld 10.000 t0t 20.000 euro per woning kost. De verwijderingsbijdrage die eigenaren betalen houden slechts verband met ‘het laatste stukje’ van de ingreep. Netbeheerder Liander stelt dat het tarief voor afsluiting, in het geval van Aliander ruim 600 euro, ‘kostengeoriënteerd’ is. In het artikel in het Algemeen Dagblad kan het bedrijf overigens niet uitleggen waarom het laten verwijderen van een gasaansluiting tot voor kort gratis werd uitgevoerd.

Wie moet betalen?
In reactie op de kritiek schreef André Jurjus, directeur van Netbeheer Nederland, vlak voor de kerst een opiniestuk in dagblad Trouw. “Als politici vinden dat de tarieven omlaag moeten, moeten ze ook duidelijk maken wie dat gaat betalen. De mensen die nog wel een aansluiting hebben? Die zijn al duurder uit omdat de kosten van het gasnet over steeds minder aansluitingen worden verdeeld”, stelt hij daarin. Het is volgens Jurjus oneerlijk om woningbezitters die een gasaansluiting houden, te laten opdraaien voor kosten die worden veroorzaakt door ‘draagkrachtige voorlopers’. Daarmee staat de discussie die nu plaatsvindt over de verwijderingskosten volgens hem symbool voor een veel bredere vraag: wie betaalt voor de energietransitie? Hoe kun je voorlopers stimuleren zonder achterblijvers – die soms door financiële oorzaken noodgedwongen achterblijven – op te laten draaien voor zowel hun eigen kosten als de kosten van de voorlopers? “Netbeheerders gaan (…) nog steeds uit van het geldende principe dat de consument zelf betaalt”, aldus Jurjus. Als de politiek dit anders wil zien, moet er volgens hem toekomstgerichte wetgeving voor komen, zodat maatregelen in het kader van de energietransitie de komende tientallen jaren betaalbaar zijn voor alle Nederlanders.

> Leestip: Sinds dit jaar lijkt er geen politiek taboe meer te rusten op het idee om gasketels in de toekomst te verbieden.

Reageer op dit artikel