nieuws

Omzet w-installateurs stijgt

Markt

Omzet w-installateurs stijgt

Het gaat goed met de werktuigbouwkundige installatiebranche. Dat blijkt uit het recent verschenen Marketingrapport Installatiebranche W-sector 2017. In het jaar 2016 steeg bij 45 procent van de werktuigbouwkundige installatiebedrijven de omzet. Voor 2017 verwacht 71 % een omzetgroei.

Voor de installatiebranche was het jaar 2016 een bijzonder positief jaar. Slechts tien procent van de werktuigbouwkundige installateurs heeft in dat jaar minder omzet gerealiseerd dan het jaar ervoor en bij 45 procent van de ondernemers steeg de omzet.


Gerealiseerde omzetontwikkeling in 2016.

Netto-bedrijfsresultaat installateurs groeit
De positieve omzetontwikkeling zorgt tevens voor het aantrekken van het netto-bedrijfsresultaat. In het jaar 2016 heeft 37 procent van de werktuigbouwkundige installatiebedrijven een toename van het netto-bedrijfsresultaat gerealiseerd. Een aanzienlijk kleiner deel (18%) van de ondernemingen zag het netto-bedrijfsresultaat afnemen. In 2013 werd nog 49 procent van de werktuigbouwkundige installatiebedrijven geconfronteerd met een gedaald netto-bedrijfsresultaat. De situatie is in het jaar 2016 dan ook sterk verbeterd.
De verwachting over het lopende jaar is hooggespannen. Slechts drie procent van de ondernemingen verwacht een daling van het netto-bedrijfsresultaat in 2017 ten opzichte van het jaar 2016. Van de ondervraagde installateurs voorziet 69 procent een stijging van het netto-bedrijfsresultaat.

Nominale omzetstijging
Onderstaand figuur toont het percentage van de installatiebedrijven dat een nominale stijging van de omzet in het desbetreffende jaar heeft gerealiseerd of verwacht te gaan realiseren ten opzichte van het voorgaande jaar. De gegevens over het jaar 2004, 2011, 2013 en 2016 zijn gerealiseerde cijfers. De andere jaren zijn verwachtingen die men in de loop van het jaar heeft uitgesproken (2008 en 2010 voor aanvang van het jaar uitgesproken).


Aandeel werktuigbouwkundige installatiebedrijven met een nominale omzetstijging.

Stijgende lijn omzetontwikkeling installatiebedrijven
Bovenstaande figuur toont een stijgende lijn in de omzetontwikkeling van installatiebedrijven tot 2008. Sinds de kredietcrisis, in beperkte mate in de jaren 2010 en 2011, waren er aanzienlijk minder installatiebedrijven met een omzetstijging dan in de voorgaande periode. De jaren 2016 en 2017 laten een sterke groei zien. Naast een inhaalslag van uitgesteld onderhoud spelen ook de opleving in de woningmarkt en het aantrekken van de economie een belangrijke rol.

Selectiecriteria leverancier
Nu het weer een stuk beter gaat in de branche, zijn ook de belangrijkste criteria aan het verschuiven bij het selecteren van een leverancier. In het onderzoek diende men de vijf belangrijkste criteria aan te geven. In de crisisjaren werd de prijs van de producten bij een leverancier in toenemende mate een belangrijk selectiecriterium. Dit stond enkele jaren op de eerste plaats in de ranglijst van belangrijkste criteria.

Online bestellen
Dat is nu veranderd. De levertijd/op tijd leveren vindt men nu het belangrijkst, gevolgd door de prijs en de prijs/kwaliteitverhouding. Ten opzichte van de voorgaande editie van het onderzoek worden online bestelfaciliteiten en bestelgemak nu beduidend belangrijker gevonden. Werden online bestelfaciliteiten in het jaar 2014 door 21 procent van de ondervraagde installateurs als belangrijk selectiecriterium aangegeven; nu betreft het 29 procent. Hiermee is het hebben van online bestelfaciliteiten bij een leverancier van de negende naar de vierde plaats gestegen in de ranglijst van belangrijke criteria. Bestelgemak is van de twaalfde naar de zevende plaats gestegen.

Persoonlijk contact met leverancier
Naast het online snel en eenvoudig kunnen bestellen van installatiemateriaal wint echter ook het prettig persoonlijk contact met de leverancier als belangrijk selectiecriterium. Bijna een kwart van de installateurs vindt dit een belangrijk aspect bij de selectie van een leverancier.

Media voor bestellen
Dat men meer waarde hecht aan (online) bestelgemak is terug te vinden in de gebruikte media voor het bestellen. Onderstaand figuur toont het aandeel van de installateurs dat gebruik maakt van de vermelde media voor het plaatsen van een bestelling. Naast de recente onderzoeksresultaten zijn tevens de resultaten van de twee voorgaande edities van het onderzoek weergegeven.


Gebruik bestelmedia onder werktuigbouwkundige installatiebedrijven.

Materiaal en materieel worden overwegend besteld via telefoon, via internet/extranet en per e-mail. Ten opzichte van de voorgaande editie van het onderzoek neemt het bestellen via nieuwe media toe ten koste van de traditionele bestelvormen, zoals per fax. 14 procent van de ondernemers bestelt inmiddels ook via en App op smartphone of tablet.

Geografische omzetspreiding
Volgens het CBS bedroeg de netto-brancheomzet van de W-sector in het jaar 2015 7,2 miljard euro exclusief btw. Ad Hoc Data registreert de (geschatte) omzet van alle ondernemingen in Nederland. Naast harde cijfers van het meest recente afgeronde jaar wordt een schatting gemaakt van de omzet van bedrijven die niet verplicht zijn de jaarcijfers bekend te maken. Op basis van deze cijfers komt de brancheomzet van werktuigbouwkundige installatiebedrijven (als hoofdactiviteit en economisch actief) uit op circa 7,3 miljard euro excl. BTW per jaar.
In onderstaande figuur is de geografische omzetverdeling in beeld gebracht. Het figuur toont de geografische spreiding van de omzet over de provincies (hoe roder een provincie is gekleurd, des te groter de jaaromzet is). Opgemerkt dient te worden dat de geografische omzet kan worden beïnvloed door hoofdvestigingen die ook de omzet van nevenvestigingen/filialen in de boekhouding hebben, waardoor er enige verschuiving in de geografische verdeling kan optreden. Daarnaast heeft de omzet alleen betrekking op ondernemingen die de SBI-code 4322 als hoofdactiviteit hebben.


Geografische spreiding van de omzet over de provincies.

 


Jaaromzet werktuigbouwkundige installatiebedrijven per provincie in miljoenen euro’s.

In de provincie Zuid-Holland is de jaaromzet met circa 1,7 miljard euro het grootst, gevolgd door Noord-Brabant met circa 1,3 miljard euro. De jaaromzet in de provincie Flevoland is beperkt en betreft circa 50 miljoen euro.

Marketingrapport Installatiebranche W-sector 2017

Het Marketingrapport Installatiebranche W-sector 2017 biedt een overzicht van het inkoopgedrag, de toeleveranciers en hun marktposities, het mediagebruik en de ontwikkelingen in de werktuigbouwkundige installatiebranche in Nederland. Het onderzoeksrapport telt 74 pagina’s op A4-formaat en is in kleurendruk uitgevoerd. Het rapport is Nederlandstalig. Meer informatie over het onderzoeksrapport vindt u op www.marktdata.nl. Daar is ook het Marketingrapport Installatiebranche E-sector 2017 verkrijgbaar over de elektrotechnische installatiebranche.

Auteur: Han van Es, eigenaar van Van Es Marketing Services.

Reageer op dit artikel