nieuws

Nederlandse energiehuishouding kantelt, maar “arbeidsmarkt remt transitie”

Markt

Nederlandse energiehuishouding kantelt, maar “arbeidsmarkt remt transitie”

De Nationale Energieverkenning (NEV) 2017 laat een kentering in de energiehuishouding van Nederland zien. Volgens het rapport groeit de hernieuwbare energieopwekking in ons land sneller, neemt de energiebesparing toe en daalt het energiegebruik. Brancheorganisatie Uneto-VNI reageert positief op het rapport.

“In 2023 komen we uit op een aandeel van 17,3 procent hernieuwbare energie. Daarmee halen we het doel van 16% uit het Energieakkoord”, aldus Uneto-voorzitter Doekle Terpstra. “Het is nu zaak voor het nieuwe kabinet om de duurzame ambities uit het regeerakkoord snel om te zetten in daden. Een CO₂-neutrale gebouwde omgeving is haalbaar.” De NEV is een jaarlijks rapport, opgesteld door Energieonderzoek Centrum Nederland, het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Zonnepanelen
Volgens Terpstra laat de NEV 2017 zien dat het Energieakkoord zijn vruchten begint af te werpen. Dat blijkt onder andere uit de populariteit van zonnepanelen: “De groei van zonnepanelen bij particulieren is explosief, er zijn al meer dan 400.000 huizen met zonnepanelen in ons land terwijl er op 80.000 was gerekend.” Uneto-VNI roept de overheid op zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over de toekomst van de salderingsregeling voor zonnepanelen. Terpstra: “De regeling is onmisbaar geweest voor de stormachtige groei. Zonne-energie moet je stimuleren, niet blokkeren. Uneto-VNI pleit voor een regeling die investeringszekerheid biedt voor de lange termijn.”

“Met behulp van warmtepompen en zonnepanelen wordt verwarmen met aardgas overbodig”

Warmtepompen
Volgens de NEV 2017 blijft de vergroening van de warmtevoorziening in woningen en gebouwen nog achter. Doekle Terpstra rekent erop dat de ambities van het kabinet Rutte-III op dit punt snel worden omgezet in daden. Het nieuwe kabinet wil nieuwbouw niet langer op aardgas aansluiten. Terpstra: “Met behulp van warmtepompen en zonnepanelen wordt verwarmen met aardgas overbodig en maken we de nieuwbouw energieneutraal.” Volgens de voorzitter is het aardgasvrij maken van de bestaande bouw een zaak van de lange adem. “Maar ook daar kunnen we nu al een grote slag slaan. Door toepassing van zonnepanelen en de hybride warmtepomp in combinatie met de cv-ketel kunnen we circa 50 procent op het aardgasgebruik besparen.”

Werkgelegenheid
De energietransitie leidt volgens de NEV 2017 tot een forse groei van de werkgelegenheid, die oploopt tot ongeveer 64.000 arbeidsjaren in 2020. Terpstra: “In de installatiesector leidt de toenemende vraag nu al tot krapte op de arbeidsmarkt. Daarom moeten we alle zeilen bijzetten om te voorkomen dat een tekort aan technische vakmensen een versnelling van de energietransitie blokkeert. De komende jaren verwachten we extra werk voor zo’n 20.000 extra technici.”
Technische installatiebedrijven intensiveren hun inspanningen om Nederland energiezuiniger te maken. Dit voorjaar heeft Uneto-VNI een convenant met de overheid ondertekend om tot 2020 50.000 huishoudens en 10.000 klein-zakelijke klanten te helpen bij het besparen van energie en het zelf opwekken van duurzame energie. Het beoogde resultaat zou gelijk staan aan het energiegebruik van ongeveer 150.000 huishoudens.

De Nationale Energieverkenning kan worden gedownload op de website van ECN.

> Leestip: Volgens de Dutch Green Building Council (DGBC)  moeten tot 2050 1.000 gebouwen per dag worden verduurzaamd.

Reageer op dit artikel