nieuws

Nederlandse verschuiving van aardgasexport naar -import komt sneller dan verwacht

Markt

Nederlandse verschuiving van aardgasexport naar -import komt sneller dan verwacht

Afhankelijk van beslissingen door het komende kabinet kan Nederland veel sneller dan gedacht veranderen van exporteur in netto-importeur van aardgas. Sommige voorspellingen gaan uit van een overgang ergens tussen 2030 en 2035, maar er is ook een scenario waarin Nederland al in 2021 netto-gasimporteur wordt. Dit blijkt uit onderzoek door TNO. 

Nederland is sinds het begin van de jaren zestig van de vorige eeuw zelfvoorzienend geweest, met aardgas als energiebron. Tussen 1965 tot 2016 leverde de export van aardgas de Nederlandse economie bijna 300 miljard euro op. Maar na de aardbevingen in de provincie Groningen is de jaarlijkse gemiddelde productie teruggebracht van 53 tot 21,6 miljard miljard kubieke meter en afhankelijk gemaakt van de seismische stabiliteit van het Groninger veld. Als de productie in Groningen verder wordt beperkt, zal Nederland al binnen vier tot zes jaar importafhankelijk zijn.

Hoog- versus laagcalorisch
Nederlandse huishoudens gebruiken laagcalorisch aardgas, terwijl de industrie en energiecentrales op hoogcalorisch gas draaien. De internationale markt biedt uitsluitend hoogcalorisch aardgas aan. Dat betekent dat op termijn de keuze moet worden gemaakt om alle huishoudelijke installaties versneld om te bouwen naar hoogcalorisch gas, of om in nog te bouwen conversiefaciliteiten hoogcalorisch gas te mengen met stikstof. Dat resulteert in pseudo-G-gas dat kwalitatief gelijkwaardig is aan Groningengas.

Vier scenario’s
Experts van TNO hebben vier scenario’s uitgewerkt op basis van de toekomstige gasproductie in Groningen, het aanbod uit kleine velden en de te verwachten afname van de vraag naar aardgas. Daarbij is eigen onderzoek en dat van partijen als ECN en Gasunie Transport Services betrokken. In het meest ‘snelle scenario’ zou Nederland dus al over vier jaar netto-importeur van aardgas worden. De conclusies uit het onderzoek zijn uitgewerkt in de whitepaper ‘Van exporteur naar importeur – de verander(en)de rol van aardgas in Nederland’. Deze whitepaper kan worden gedownload als PDF, via deze link (let op: de download start direct).

Reageer op dit artikel