nieuws

‘Warmtenet Trendrapport’ schetst marktontwikkelingen en afwegingen duurzame warmte

Markt

‘Warmtenet Trendrapport’ schetst marktontwikkelingen en afwegingen duurzame warmte

Het Nederlandse energiesysteem gaat de komende jaren drastisch veranderen. In het kader van verduurzaming wordt aardgas daarbij vervangen door andere warmte-opties, zoals all-electric (warmtepompen) en warmtenetten. Het eerste Nationaal Warmtenet Trendrapport moet politici, beleidsmakers en marktpartijen duidelijk maken welke mogelijkheden dit geeft. “De kansen die warmtenetten bieden voor de verduurzaming zijn immers nog relatief onbekend bij veel stakeholders”, aldus de opstellers.

Het trendrapport maakt bekend dat Nederland meer dan 230 warmtenetten heeft, in nagenoeg alle 35 grootste gemeenten. Deze warmtenetten bedienen 317.000 huishoudelijke klanten (bijna 5 procent van het aantal woningen) en leveren warmte aan kantoren, winkels, industrie en glastuinbouw. De sector heeft een omzet van meer dan 600 miljoen euro en verwacht als gevolg van het klimaatbeleid en de uitfasering van aardgas een sterke groei. Het trendrapport laat zien dat het potentieel aan duurzame warmte ruim voldoende is om de totale Nederlandse warmtevraag te verduurzamen middels warmtenetten. Naast biomassa en wko zal met name de toepassing van geothermie zorgen voor een verduurzaming van het warmteaanbod, aldus de opstellers. Warmtenetten worden een integraal onderdeel van het energiesysteem, waarbij overtollige elektriciteit net als in Denemarken wordt omgezet in warmte.

Transparante afweging van opties

Er is consensus over dat deze transitie onder leiding van met name gemeenten lokaal wordt vormgegeven, met betrokkenheid van alle stakeholders, waaronder woningeigenaren en huurders. Een transparante afweging van de verschillende opties voor verduurzaming van de warmtevraag is daarbij cruciaal. Het trendrapport bevat ook verschillende visies op vragen als hoe de kosten voor de warmtenetten moeten worden gesocialiseerd om een gelijk speelveld te creëren, en of het warmtenet open moet zijn en wat daar dan precies mee bedoeld wordt. Denemarken laat tenslotte zien dat dergelijke vraagstukken niet relevant zijn als de prijs voor fossiel maar hoog genoeg wordt gemaakt, als onderdeel van een consistent, nationaal energiebeleid. Klanten gaan dan zelf op zoek naar het goedkoper en duurzamer alternatief.

Het Nationaal Warmtenet Trendrapport is een initiatief van Eneco, Ennatuurlijk, Eteck, HVC, NUON en Stadsverwarming Purmerend. Het is kosteloos te downloaden via de website www.warmtenettrendrapport.nl.

Reageer op dit artikel