nieuws

Gasunie en gemeente stimuleren aanschaf hybride warmtepomp

Markt

Gasunie en gemeente stimuleren aanschaf hybride warmtepomp

De stad Groningen en Gasunie hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend om via het energieloket Groningen Woont SLIM energiebesparende maatregelen aan te bieden aan huizenbezitters. Speerpunt in deze samenwerking is een stimuleringskorting voor klanten van het energieloket die een hybride warmtepomp aanschaffen.

Het Energieloket Groningen Woont SLIM is een initiatief van de gemeente om inwoners van de stad te stimuleren en helpen bij energiebesparing. Op termijn moeten warmtepompen eenderde van de warmtebehoefte van de stad op een duurzame manier oplossen. Wethouder Gijsbertsen van de gemeente Groningen: “Het is goed dat we nu een drempel wegnemen bij de aanschaf van hybride warmtepompen. Hiermee wordt het aantrekkelijker voor de inwoners van onze stad om ook op deze manier te investeren in duurzame energie. Mooi om te zien hoe we hier als stad, bedrijfsleven en inwoners de handen ineen kunnen slaan om ons doel te bereiken.”

Groningse aanpak

Ook Gasunie maakt zich sterk voor CO2-besparing, en het wil naar eigen zeggen het gebruik van nieuwe warmtetechnieken actief stimuleren. Han Fennema, CEO van Gasunie: “De verduurzaming van onze woningen is een enorme opgave. CO2-neutraal en op zo’n manier dat de energierekening betaalbaar blijft, daar moeten wij gezamenlijk de schouders onder zetten. Met Groningen woont SLIM hebben wij nu gezamenlijk een innovatieve Groningse aanpak ontwikkeld, die niet alleen voor de stad Groningen, maar ook regionaal en landelijk van grote betekenis kan worden bij moeilijk te verduurzamen particuliere woningen.”

VNG-bijdrage voor innovatieve energieprojecten

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft 20 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van innovatieve product-markt combinaties voor energiebesparing van koopwoningen. Het warmtepomp-programma van de gemeente Groningen en Gasunie is één van de innovatieve aanpakken die zijn gehonoreerd; het ontvangt een bijdrage van ruim 220.000 euro.

 

Reageer op dit artikel