nieuws

Praktijkgids ‘Europese regelgeving productveiligheid’ gepubliceerd

Markt

Praktijkgids ‘Europese regelgeving productveiligheid’ gepubliceerd

NEN heeft de Praktijkgids Europese regelgeving productveiligheid gepubliceerd. De uitgave is een aanvulling op ‘Machinerichtlijn praktisch toepassen’, waarin de samenhang tussen de Machinerichtlijn en aanverwante richtlijnen is beschreven.

De praktijkgids is bedoeld om ontwerpers, fabrikanten, inkopers en afnemers van machines te ondersteunen bij het bepalen van de regelgeving die van toepassing is op hun product. Door het plaatsen van de CE-markering en de ondertekening van een EU-verklaring van overeenstemming verklaart de fabrikant dat zijn product niet alleen voldoet aan de Machinerichtlijn, maar ook aan de fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen van alle andere van kracht zijnde richtlijnen, verordeningen en/of besluiten.

Praktijkgids Machinerichtlijn praktisch toepassen

De nieuwe uitgave van NEN geeft een overzicht van de relevante regelgeving. Met behulp van het stroomschema achterin en de toegankelijke definities en uitzonderingen in de samenvattingen van de richtlijnen is de van kracht zijnde regelgeving snel te bepalen. Hoewel de Europese regelgeving voor producten is ingedeeld in verschillende uiteenlopende sectoren, zoals posterijen, hogesnelheidslijnen, textiel, ruimtevaart en defensie, gaat deze uitgave vooral in op de maakindustrie voor machines en industriële installaties.
Daarbij is ook de verpakkingsregelgeving opgenomen. Verder is aangegeven waar de regelgeving voor hygiëne, afval, milieu en energiezuinigheid, en de regelgeving voor gevaarlijke stoffen is te vinden.
Deze uitgave kan niet los worden gezien van de praktijkgids Machinerichtlijn praktisch toepassen, waarin de samenhang tussen de Machinerichtlijn en de aanverwante richtlijnen is beschreven.

Klik hier voor meer informatie.

Reageer op dit artikel