nieuws

“Energietransitie in gevaar door personeelstekorten”

Geen categorie

“Energietransitie in gevaar door personeelstekorten”

De transitie naar een duurzame energievoorziening zorgt niet alleen voor een beter milieu, maar ook voor werkgelegenheid. Sterker: hij zorgt voor zo veel werkgelegenheid dat er waarschijnlijk ‘handjes’ tekort komen. Volgens Olof van der Gaag, directeur van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), zal de energietransitie zelfs stranden op een tekort aan technisch personeel, als de overheid hier niet iets aan doet. 

Volgens de marktonderzoekers van McKinsey levert de energietransitie minstens 45.000 extra banen op. Uit onderzoek van adviesbureau CE Delft in opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) is gebleken dat het gasvrij maken van de gebouwde omgeving netto – dus na aftrek van werkgelegenheid die er juist door verloren gaat – zo’n 11.000 extra banen oplevert.

Personeelstekorten
Volgens Olof van der Gaag hebben we “dringend een plan nodig om te zorgen dat er voldoende mensen zijn om de transitie handen en voeten te geven”, stelde hij afgelopen maand in het Financieele Dagblad. “Voldoende aanbod van gekwalificeerde mensen speelt een grote rol in de uitvoerbaarheid en betaalbaarheid van de beoogde energietransitie”, zo schreef hij in een opiniestuk in deze krant.
Van der Gaag baseert zich daarbij onder andere op het feit dat uit de cijfers van vacaturesites blijkt hoe veel problemen installateurs en andere partijen in de bouwkolom hebben om aan personeel te komen. Daarbij gaat het om bouwvakkers, installateurs en andere technische mensen die, zo stelt hij, van ‘een nieuwe soort’ zijn. Er is volgens van der Gaag vooral behoefte aan personeel ‘met gevoel voor IT en communicatie’, oftewel ‘Maatschappelijke bèta’s’.

Onderwijs
De krapte op de arbeidsmarkt zal volgens Van der Gaag verder toenemen. Hoewel het aantal aanmeldingen voor hoger technisch onderwijs de laatste jaren toeneemt, stagneert de toestroom naar technische opleidingen op MBO- en met name VMBO-niveau. Van de jongeren die wel zo’n opleiding volgen, blijkt meer dan één derde ervan uiteindelijk niet eens voor een technisch beroep te kiezen. Volgens Van der Gaag is het gevolg hiervan dat de energietransitie met een ‘blauweboordenprobleem’ krijgt te maken; er zijn te weinig jongeren met modern technisch beroepsonderwijs en belangstelling voor deze sector.

‘Stabiel toekomstperspectief’
“In het hoger onderwijs is het gelukt die trend te keren, met veel aandacht voor het maatschappelijk belang en voor de kansen die technische opleidingen bieden,  met vernieuwd onderwijs en mogelijk ook door de populariteit van technische innovaties (…)”, stelt de NVDE-directeur in het Financieele Dagblad. “Diezelfde slag moeten we maken met VMBO en MBO: investeer in het vernieuwen van de opleidingen, vergroot de aandacht voor de mogelijkheden die je daarmee hebt.(…) En zorg voor een stabiel toekomstperspectief in de energievoorziening.” In het nieuwe Energieakkoord (er wordt aan een update van het akkoord uit 2013 gewerkt) zou hier aandacht aan moeten worden geschonken, aldus Van der Gaag.

Reageer op dit artikel