nieuws

Ballast Nedam Development gaat voor gasloze woningbouw

Geen categorie

Ballast Nedam Development gaat voor gasloze woningbouw

‘Ontwikkelen is het nemen van voorsprong op de toekomst’, aldus luidt het motto van Ballast Nedam Development. Volgens de projectontwikkelaar hoort daar ook het nemen van verantwoordelijkheid bij, reden waarom is besloten om voortaan alleen nog gasloos te ontwikkelen.

Dat laatste betekent in praktische zin dat door het bedrijf ontwikkelde woningen niet langer worden voorzien van een gasaansluiting. “Dit besluit zal er tevens toe leiden dat wij meer energieneutrale en energieleverende woningen realiseren. Hiermee dragen we substantieel bij aan het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen”, aldus een verklaring.

Sustainable Development Goals Charter
Door te anticiperen op de klimaatveranderingen en invulling te geven aan de Nederlandse doelstelling om in 2050 volledig gasloos te zijn, neemt Ballast Nedam Development naar eigen zeggen een voorsprong op de toekomst, in het belang van de maatschappij. Daarnaast geeft dit besluit invulling aan het door Ballast Nedam ondertekende Sustainable Development Goals Charter van de Verenigde Naties.

‘Open dialoog met samenwerkingspartners’
“Als ontwikkelaar werken wij veel samen met partners”, aldus de projectontwikkelaar. “Uiteraard blijft gelijkwaardigheid de beste basis voor samenwerking en zullen we in open dialoog met samenwerkingspartners tot de keuze van de duurzaamheidsmaatregelen komen. Met dit besluit hopen we ook anderen te motiveren grote stappen te zetten in het verduurzamen van Nederland, zodat we samen in staat zijn de grenzen te verleggen.”

> Lees meer over onderzoek waaruit blijkt dat de meeste Nederlandse nieuwbouwwoningen de komende jaren nog altijd van een aardgasaansluiting worden voorzien.

Reageer op dit artikel