nieuws

Nederlandse olieraffinage kan ‘circulaire warmte’ voor 450.000 woningen bieden

Geen categorie

Nederlandse olieraffinage kan ‘circulaire warmte’ voor 450.000 woningen bieden

Onlangs presenteerde de VNPI (Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie) samen met Gasunie en Havenbedrijf Rotterdam de resultaten van een onderzoek naar restwarmte. De Nederlandse raffinagesector scoort wereldwijd hoog als het gaat om efficiëntie en reductie van emissies, maar toch zou er voldoende overtollige warmte beschikbaar zijn om 450.000 woningen te verwarmen.

‘Circulaire warmte’, zo noemt Jan Maarten van der Steen, directeur raffinage van de VNPI dit. De Warmtealliantie Zuid-Holland (bestaande uit Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie, provincie Zuid-Holland, Eneco en Warmtebedrijf Rotterdam) zet zich in voor benutting van deze warmte. Op de site van VNPI is te lezen dat “uit de studie blijkt dat raffinaderijen in ons land potentieel tussen de 8,5 en 17,5 Petajoule per jaar aan overtollige warmte kunnen leveren voor gebruik in huishoudens, glastuinbouw, kantoren en bedrijven. Hierdoor kan de uitstoot van CO₂ via warmtekrachtcentrales en CV-ketels aanzienlijk worden teruggedrongen, in lijn met de ingezette overheidsagenda naar een CO₂-arm energiesysteem in 2050. Het is voor het eerst dat de aanbodzijde van warmte vanuit de raffinagesector zo helder in beeld is gebracht.”

Klik hier voor nadere informatie.

Bron: nieuwsbrief Stichting Warmtenet

Reageer op dit artikel