nieuws

WBSO-voordeel blijft behouden bij beroep op Europese subsidie

Geen categorie

WBSO-voordeel blijft behouden bij beroep op Europese subsidie

De WBSO biedt net als de voormalige RDA-regeling fiscale ondersteuning aan R&D-trajecten. Bedrijven die gebruik hebben gemaakt van de WBSO- of RDA-regeling én van de Europese EFRO-subsidie (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) of Horizon 2020, hoeven het WBSO- of RDA-voordeel niet in mindering te brengen op gemaakte (loon)kosten.

Bedrijven die in de periode 2014-2020 gebruikmaken van Europese EFRO-subsidie, hoeven het voordeel uit Nederlandse fiscale stimuleringsmaatregelen niet te verrekenen met gemaakte kosten. Dit geldt niet alleen voor WBSO-voordeel of RDA-aftrek, maar ook voor andere fiscale stimuleringsmaatregelen. Er is één uitzondering: wanneer WBSO-voordeel onderdeel uitmaakt van de door RVO goedgekeurde IKS-systematiek (Integrale Kostensystematiek), wordt het WBSO-voordeel automatisch in mindering gebracht.

Horizon 2020

Als gebruik wordt gemaakt van Horizon 2020, hoeft het WBSO-voordeel niet te worden afgetrokken van de loonkosten die mogen worden ingediend in Horizon 2020-projecten. Dit was ook al zo bij KP6- of KP7-projecten, de voorgangers van Horizon 2020. Een en ander staat in een recente lijst van belastingmaatregelen van de Europese Commissie.

Bron: RVO NL.

Reageer op dit artikel