nieuws

NEN kondigt normcommissie Geothermie aan

Geen categorie

NEN kondigt normcommissie Geothermie aan

Onlangs heeft het Europese standaardisatieplatform CEN de TC 451 ‘Geothermal and water boreholes’ opgericht. Dit TC (Technical Committee) richt zich op normalisatie omtrent ontwerp, constructie, bediening, monitoring, onderhoud en demontage van de boorlocatie voor het onttrekken van grondwater en warmtewisseling.

Omdat eind januari de eerste vergadering van CEN/TC 451 plaatsvindt, wil NEN NL begin januari een normcommissievergadering organiseren voor alle Nederlandse belanghebbenden. In de Nederlandse normcommissie dienen alle verschillende partijen vertegenwoordigd te zijn die belang hebben bij standaarden omtrent geothermie. Wie interesse heeft in deelname aan de normcommissie Geothermie kan dit kenbaar maken door een bericht te sturen naar evelien.korbee@nen.nl. NEN zal geïnteresseerden vervolgens informeren over de exacte tijd en locatie van de bijeenkomst.

Nederlandse invloed op de Europese normalisatie

Nederland heeft via NEN een medebepalende invloed op de Europese normalisatie. Vanuit deze positie kan de Nederlandse sector borgen dat Europese normen optimaal aansluiten bij Nederlandse producten, kennis, ervaring, gewoonten, technologie en afzetmarkten. De Normcommissie ‘Geothermie’ is instrumenteel voor de consolidatie van de Nederlandse positie in CEN.

Klik hier voor nadere informatie.

Reageer op dit artikel