nieuws

Meer geld voor subsidie energiebesparing eigen huis

Geen categorie

Meer geld voor subsidie energiebesparing eigen huis

De regeling ‘Subsidie energiebesparing eigen huis’ wordt per 1 januari verlengd. Bovendien wordt het beschikbare bedrag verhoogd. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloot hiertoe vanwege het grote succes van de regeling.

Omdat het eerste deel van het beschikbare budget op dreigde te raken, zijn de middelen die voor het tweede deel waren gereserveerd, eerder vrijgemaakt. De eerste tranche loopt nu tot 1 januari 2018, in plaats van tot 1 maart 2017.

60 miljoen euro tot en met 2018

In totaal is er 60 miljoen euro beschikbaar. Voor eigenaar/bewoners is het beschikbare budget tot 1 januari 2018 35,7 miljoen euro. Voor Verenigingen van eigenaren komt er tot 1 januari 2018 6 miljoen euro vrij voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen aan het gebouw, plus nog eens 2 miljoen euro voor proces- en advieskosten. Het restant van het budget is bestemd voor subsidieverlening in 2018.
Met de ophoging en verlenging van de regeling stelt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningkrijksrelaties extra middelen beschikbaar om energiebesparing bij eigen woningen te bevorderen.

Meer informatie over de subsidie energiebesparing eigen huis staat op de website van RVO.

Reageer op dit artikel