nieuws

Europese warmtepompbranche kritisch over wetgevingsproces Ecodesign-regels

Geen categorie

Europese warmtepompbranche kritisch over wetgevingsproces Ecodesign-regels

Het ontwerp van koelsystemen, warmtepompinstallaties en gebouwenautomatisering zal in de toekomst steeds meer worden beïnvloed door wetgeving zoals de Ecodesign-richtlijn van de Europese Commissie. Verschillende Europese brancheorganisaties roepen op tot betere communicatie over dergelijke regels.

Het proces van de invoering van Ecodesign-maatregelen kan jaren duren, een periode waarin middels onderzoek soms kan worden aangetoond dat een bepaalde maatregel eigenlijk niet zinvol is. Het is, volgens een aantal brancheverenigingen, van groot belang dat de koeling-, klimaat- en warmtepompbranche hier inbreng bij heeft en op de hoogte wordt gehouden van alle genomen stappen.

Procesverbetering rond Ecodesign en energielabeling

De afgelopen tijd hebben acht belangrijke Europese brancheorganisaties (ASERCOM, CECED, Digital Europe, EHI, EHPA, EPEE, EuroACE, Euro Heat & Power) de Europese Commissie opgeroepen om het proces rond Ecodesign en energielabeling verder te versterken. Maatregelen waartoe is besloten, zouden bovendien zonder vertraging bekend moeten worden gemaakt in het Publicatieblad van de EU, zodat ze formeel van kracht zijn. Als voorbeeld daarvan wordt verwezen naar besluiten rond de productgroep Koelmachines en VRF’s (Lot 21), waar nog steeds geen melding van is gemaakt in het Publicatieblad – terwijl publicatie al maanden geleden werd verwacht.

Bron: Refripro Nieuws

Reageer op dit artikel