nieuws

Nationaal expertisecentrum biedt informatie over duurzame warmtevoorziening

Geen categorie

Nationaal expertisecentrum biedt informatie over duurzame warmtevoorziening

Het Nationaal Expertisecentrum Warmte maakt informatie over duurzame warmte- en koudevoorzieningen in de gebouwde omgeving, agro/tuinbouw en industrie inzichtelijk. Met het centrum werkt het ministerie van Economische Zaken aan de doelstellingen van het Energieakkoord.

 

 

Het NEW biedt informatie over de volgende onderwerpen:
• Restwarmte en warmtenetten
•  Hernieuwbare warmtebronnen, kansen en mogelijkheden
• Instrumenten waarmee een afgewogen keuze kan worden gemaakt tussen verschillende warmte- en koudevoorzieningen
• Prestaties van warmte- en koudetechnieken
• Overzicht van Green Deals Warmte op www.ondernemendgroen.nl (directe link). Ga naar Green Deal voor algemene informatie over Green Deal of naar www.rijksoverheid.nl/greendeal.
• Duurzame warmte en koude
Bodemenergie/aardwarmte
Lucht- en omgevingswarmte
Zonnewarmte
Biomassa

Duurzame warmte en het Energieakkoord

Ongeveer 60 procent van ons finale energiegebruik is gerelateerd aan warmte- en koudevoorziening. Warmtebesparing, de inzet van hernieuwbare warmte en de toepassing van restwarmte kan daarom een grote bijdrage leveren aan de doelstellingen uit het Energieakkoord.

Klik hier voor meer informatie op de site van RVO NL.

Reageer op dit artikel