nieuws

Kompas voor de ondergrond geeft richting aan bodemgebruik

Geen categorie

Kompas voor de ondergrond geeft richting aan bodemgebruik

De ondergrond is belangrijk voor winning van drinkwater en energie. Om het gebruik van de ondergrond op een veilige, duurzame en efficiënte manier in te vullen, heeft het kabinet op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu en minister Kamp van Economische Zaken ingestemd met de Structuurvisie Ondergrond, een ‘kompas voor de ondergrond’.

De drinkwatervoorziening, winning van energiedragers en toepassing van geothermie zijn volgens het kabinet van nationaal belang. De structuurvisie bevat het ruimtelijke beleid voor dit nationaal belang; het moet de balans aangeven tussen grondwaterbescherming en de benutting van de ondergrond voor de overgang naar een duurzame energievoorziening. In de visie staat onder meer dat bestaande drinkwaterwinningen beschermd zijn, dat samen met provincies wordt uitgewerkt in welke gebieden grondwater beschermd moet gaan worden en dat er tot 2023 geen schaliegaswinning plaatsvindt. Een besluit over de vraag of de winning van schaliegas na 2023 in Nederland een optie is, wordt pas later genomen.

Diepe ondergrond in de praktijk

De Structuurvisie Ondergrond is het kompas voor afwegingen in de praktijk. De structuurvisie moet ervoor zorgen dat er meer duidelijkheid komt voor initiatiefnemers en andere overheden bij toekomstige projecten in de diepe ondergrond. Zo staat erin waar bedrijven vergunningen kunnen aanvragen voor activiteiten in de ondergrond. De Structuurvisie geeft overwegingen mee voor locatiespecifieke afwegingen, waarbij veiligheid en belangen van burgers een grote rol spelen. Daarmee maakt het Rijk op voorhand duidelijk wat belangrijk is bij de uiteindelijke afweging.

De Ontwerp Structuurvisie Ondergrond ligt tot en met 2 januari 2017 ter inzage en kan hier worden gedownload.

Reageer op dit artikel