nieuws

Hoe werken gesloten bodemsystemen voor warmtepompen?

Geen categorie

Hoe werken gesloten bodemsystemen voor warmtepompen?

Gesloten systemen werken in grote lijnen hetzelfde als open systemen (warmte-koudeopslag), alleen wordt er geen grondwater verpompt. Water met een niet-giftig antivriesmiddel wordt door bodemlussen (twee tot vier per huis) gepompt om warmte of koude aan de bodem te onttrekken.

 

 

Het energetisch rendement is gemiddeld iets lager dan bij open systemen. Gesloten systemen worden meestal per huis aangelegd, maar een collectief systeem voor een appartementencomplex of meerdere woningen kan ook.

Stand van de techniek

Er zijn twee soorten bodemwarmtewisselaars:
• Horizontale bodemwarmtewisselaars zijn gemakkelijk aan te leggen, maar beslaan wel een relatief grote oppervlakte. Hoe groot dit oppervlak is, hangt af van de warmtevraag en de bodemgesteldheid. Over het algemeen is er meer ruimte nodig dan beschikbaar is bij compacte nieuwbouw.
• Verticale bodemwarmtewisselaars beslaan vrijwel geen (horizontale) oppervlakte. Ze worden geplaatst tot op een diepte van 20 à 50 meter. Deze werkwijze vergt een gedegen analyse vooraf en een nauwe samenwerking met het grondboorbedrijf. Diepte en aantal wisselaars zijn afhankelijk van factoren als capaciteit van de warmtepomp, bodemgesteldheid en beschikbare ruimte.

Inzet van gesloten systemen loopt achter in Nederland

Gesloten systemen worden in Nederland niet gereguleerd of geregistreerd, dus het is onbekend hoeveel systemen er precies in gebruik zijn. Naar schatting gaat het om enkele duizenden systemen. In landen als Zweden en Zwitserland zijn gesloten systemen bijna standaard in de nieuwbouw. In andere Europese landen worden gesloten systemen steeds meer toegepast, omdat ze geschikt zijn voor vrijwel elke bodemsoort.
De inzet van gesloten systemen blijft in Nederland achter ten opzichte van andere Europese landen. Door onze bijzondere bodem met veel geschikte grondwaterlagen, en door bewuste stimulering, ligt in Nederland de nadruk op grote open systemen met grote vermogens. Er is echter inmiddels voldoende ervaring met gesloten systemen en er zijn diverse leveranciers.

Wat levert een gesloten systeem op?

De kosten van een elektrische warmtepomp in combinatie met een bodemwarmtewisselaar zijn afhankelijk van de capaciteit en variëren sterk. Voor individuele toepassingen moet gerekend worden met 14.000 – 20.000 euro. De capaciteit van de installatie ligt dan op een niveau vanaf 10kW. Projectprijzen vanaf tien tot veertig woningen liggen aanzienlijk lager, in een aantal gevallen onder 10.000 euro. Bij installatie in grootschalige renovatieprojecten met gesloten systemen ligt de projectprijs tussen 10.000 – 15.000 euro. Doorgaans is hier sprake van kleinere woningen met een geringere capaciteit (4 – 10 kW per systeem).

Meer informatie
Op de site van RVO NL vindt u onder netwerken en links u meer interessante informatie .

Reageer op dit artikel