nieuws

Budget SDE+ hernieuwbare energie fors overschreven

Geen categorie

Budget SDE+ hernieuwbare energie fors overschreven

De toepassing van hernieuwbare energie staat in Nederland fors in de belangstelling. Tijdens de tweede en laatste ronde van de SDE+ in 2016 zijn 4.726 aanvragen voor hernieuwbare energieprojecten ingediend, met een budgetclaim van in totaal 11,5 miljard euro. Daarmee is het beschikbare budget van 5 miljard euro ruim twee keer overtekend.

Minister Kamp: “Om de overgang naar een CO2-arme samenleving te kunnen maken, stimuleert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van duurzame energievoorziening in Nederland via de SDE+.(…) Het grote aantal aanvragen voor de SDE+ regeling is een goed teken. Het duidt erop dat er voldoende projecten zijn om de energietransitie door te zetten. Hiermee blijven ook de afspraken uit het Energieakkoord van 14% hernieuwbare energie in 2020 en 16% in 2023 binnen bereik.”

Zonprojecten, geothermie, wind en waterkracht

Met name de populariteit voor SDE+ subsidieaanvragen voor zonprojecten is groot. Dit najaar zijn 4.458 hier aanvragen voor binnengekomen. Daarnaast zijn aanvragen ingediend voor geothermie, wind op land, waterkracht, biomassawarmte en de bij- en meestook van biomassa. De projecten worden volgens de overheid zorgvuldig beoordeeld op basis van de eisen van de regeling en getoetst op technische, financiële en economische haalbaarheid. Begin volgend jaar zal bekend worden welke projecten subsidie hebben gekregen.

Budget SDE+ 2017 binnenkort bekend

In 2016 is binnen de regeling SDE+ met de voorjaarsronde en de najaarsronde in totaal 9 miljard euro beschikbaar gesteld voor hernieuwbare energieprojecten. Dit is exclusief het budget voor wind op zee (windenergiegebied Borssele). De SDE+-subsidie wordt pas uitbetaald als de projecten daadwerkelijk energie leveren, over een periode van maximaal 15 jaar. De hoogte van het beschikbare SDE+ budget voor 2017 zal later dit jaar bekend worden gemaakt.

Klik hier voor nadere informatie.

> Tip: Lees meer over de database waarmee de overheid SDE+ projectinformatie inzichtelijk maakt

Reageer op dit artikel