nieuws

White paper NEN: Samenwerken aan de energietransitie

Geen categorie

White paper NEN: Samenwerken aan de energietransitie

Normalisatie is een belangrijk instrument om de energietransitie te realiseren en waar mogelijk te versnellen. Om dit instrument te verdiepen en ermee tot een uitvoeringsplan te komen, is er een normalisatie-agenda ontwikkeld.

De energietransitie vraagt om een normalisatieagenda met een integrale aanpak. De normalisatieagenda heeft tot doel een substantiële bijdrage te leveren aan zowel het behalen van doelstellingen ten aanzien van de energietransitie als om de Nederlandse kennis en expertise verder te vermarkten en daarmee via (internationale) normalisatie om te zetten in economische waarde.

Trends in energietransitie

De snelheid van de energietransitie, met inbegrip van de samenstelling van de toekomstige energiemix en de integratie met andere systemen, laat zich moeilijk voorspellen. Er zijn diverse politieke, economische, sociale en technologische factoren op van invloed. De ‘sense of urgency’ om de energietransitie te realiseren, is sterk aanwezig met het oog op klimaatverandering en energieleveringszekerheid. In dit licht zijn enkele trends waar te nemen, waaruit blijkt dat nieuwe afspraken nodig zijn die via normalisatie tot stand kunnen komen.

Nieuwe afspraken voor versnelling energietransitie

De normalisatieagenda zal in de komende maanden met belanghebbenden uit de industrie, overheid, kennisinstelling, NGO’s en anderen worden besproken. Met de kennis en ervaring op het gebied van normalisatie in de volle breedte is NEN ‘de perfecte partner in de transitie naar een duurzame energievoorziening’, aldus de initiatiefnemens. In de white paper ‘Koolstofarme energievoorziening – Met normen veilig, betrouwbaar én betaalbaar!’ heeft NEN een beeld geschetst van de lopende en op handen zijnde normalisatieontwikkelingen die zijn gerelateerd aan de energietransitie.

Klik hier voor meer informatie en om de white paper ‘Samenwerking aan de energietransitie’ te downloaden.

> Leestip: lees hier meer over de energietransitie.

Reageer op dit artikel