nieuws

Duurzame energie zorgt voor fluctuaties op het net

Geen categorie

Duurzame energie zorgt voor fluctuaties op het net

Er zijn nieuwe oplossingen nodig om het fluctuerende aanbod van wind- en zonnestroom in goede banen te leiden, zo meldt TenneT, de beheerder van het Nederlandse hoogspanningsnet. Samen met KPN en de energieleveranciers ENGIE, Peeeks en Senfal worden pilots opgezet om te onderzoeken of dit soort partijen hier een rol bij kan spelen, bijvoorbeeld door het bij- of afschakelen van koelinstallaties, warmteboilers en WKK’s.

De stabiliteit van het net is belangrijk om storingen of uitval van elektriciteit te voorkomen. Het is de taak van TenneT om te zorgen voor een stabiele frequentie van het gekoppelde elektriciteitsnet. Voor een stabiele frequentie moet het aanbod van elektriciteit exact overeenkomen met de vraag. Op elk moment, real time, moet ervoor gezorgd worden dat de overschotten of tekorten tot een minimum beperkt worden. Op het moment dat vraag en aanbod uit balans is heeft dat een afwijking in de frequentie tot gevolg. Momenteel worden deze frequentieafwijkingen met name tegengegaan door conventionele centrales die meer of juist minder elektriciteit leveren.
Met de pilot wil TenneT onderzoeken of ook kleinere aanbieders zonder centrales – of met alternatieve elektriciteitscentrales – primair reservevermogen kunnen leveren om afwijkingen in de Europese netfrequentie te compenseren.

Klik hier voor nadere informatie op de site van Tennet

Bron: Nieuwsbrief Warmtenetwerk

Reageer op dit artikel