nieuws

Dutch Green Building Week: dagelijks excursie bodemenergiesystemen

Geen categorie

Dutch Green Building Week: dagelijks excursie bodemenergiesystemen

Duurzaam bouwen, wonen, werken en duurzame gebiedsontwikkeling – Van 26 tot en met 30 september 2016 vindt de zesde editie plaats van de Dutch Green Building Week. Gebruikersplatform Bodemenergie (GPBE) verzorgt hier dagelijks excursies bodemenergiesystemen. Een overzicht.

Met deze sessies wil GPBE de voordelen voor haar achterban kracht bij zetten. Daarnaast zijn belangenbehartiging en kennisdeling speerpunten in de activiteiten.

Maandag: Bezoek aan High Tech Campus in Eindhoven

Op maandagmiddag 26 september organiseert GPBE samen met Hydreco en de High Tech Campus in Eindhoven (HTCE) een bezoek aan dit innovatieve bedrijvenpark. Daarbij gaat de aandacht uit naar het WKO-systeem bij de HTCE. Tijdens de bijeenkomst krijgen de bezoekers een rondleiding en kunnen zij de installatie bekijken.

Dinsdag: CS Arnhem presenteert WKO van NS Energy

Op dinsdagmiddag 27 september bent u welkom bij het Centraal Station in Arnhem om daar te kijken en luisteren naar de WKO-keuze van NS Energy voor het stationsgebied. Samen met NS Stations en Unica organiseert GPBE een bijeenkomst waar de verschillende keuzes voor het voetlicht komen en ook de eerste ervaringen worden besproken.

Woensdag: Engie vertelt over WKO in Openbare Bibliotheek in Amsterdam

Op woensdagmiddag 28 september organiseert GPBE samen met Engie Energy Services een bijeenkomst in de Openbare Bibliotheek op het Oosterdokseiland in Amsterdam. Bij deze bijeenkomst vertelt Engie over de gebiedsontwikkelingen waarin het WKO-systeem een voorname rol vervult.

Donderdag: Bezoek aan CS Utrecht

Op donderdagochtend 29 september organiseren het GPBE samen met de NS en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een bijeenkomst op Station NS te Utrecht. Het onderwerp van deze sessie is de impact van een WKO-systeem op het schoonmaken van verontreinigd grondwater.

> Lees ook Dutch Green Building Week: boordevol activiteiten van RVO

Reageer op dit artikel