nieuws

Gewijzigde aanbestedingswet biedt MKB meer kansen

Geen categorie

Gewijzigde aanbestedingswet biedt MKB meer kansen

Meer kansen voor het MKB, efficiëntere procedures en meer ruimte voor innovatie. Dat beoogt minister Kamp van Economische Zaken (EZ) met de gewijzigde aanbestedingswet die deze maand in werking is getreden. De modernisering van de wet uit 2013 voor het aanbesteden van onder meer diensten en leveringen volgt op de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen.

Minister Kamp: “Het kabinet wil het aanbestedingstraject voor zowel overheden als het bedrijfsleven efficiënter laten verlopen. Daartoe creëren we elektronische procedures die makkelijker toegankelijk zijn. Hierdoor heeft het MKB meer kans om in aanmerking te komen voor opdrachten. Ook biedt de wijziging overheden extra mogelijkheden om via aanbestedingen, samen met bedrijven innovaties te ontwikkelen om ze vervolgens zonder nieuwe aanbesteding bij deze bedrijven in te kunnen kopen.”

Samenwerkingsverbanden
Uit de vorig jaar uitgevoerde evaluatie van de aanbestedingswet 2013 kwamen twee positieve ontwikkelingen naar voren. De lastendruk voor ondernemers en overheden is jaarlijks met 184 miljoen euro gedaald. Ook wordt tweederde van het totaal aantal opdrachten gegund aan het MKB. De gewijzigde wet moet dit positieve beeld verder versterken en extra ruimte bieden aan het stimuleren van innovatie.

Ondernemers en aanbestedende diensten kunnen afspreken om gezamenlijk onderzoek en ontwikkeling te starten. Daarna kan de aanbestedende dienst overgaan tot commerciële en grootschalige aankoop van de innovatie. Dit zogenoemde innovatiepartnerschap voorkomt dat na een ontwikkeltraject weer een nieuwe aanbesteding nodig is.

De gewijzigde Aanbestedingswet is te raadplegen in het Staatsblad.

Bron: Ministerie van Economische Zaken

Reageer op dit artikel