nieuws

Bodemenergiesystemen worden efficiënter

Geen categorie

Bodemenergiesystemen worden efficiënter

Bodemenergiesystemen worden steeds efficiënter dan voorheen, concludeert nieuw onderzoek in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Conclusie: het lijkt erop dat gebouwbeheerders steeds beter vat hebben op hun systemen.

Een bodemenergiesysteem levert steeds meer rendement blijkt uit diverse factoren.

3 rendementsfactoren

– Het temperatuurverschil tussen de warmte- en koudebron: globaal geldt ‘hoe groter het verschil, hoe beter’;
– De energiebalans: een goede balans zorgt ervoor dat de brontemperaturen goed blijven;
– De verpompte hoeveelheid grondwater: hoe meer energie per verpompte kuub water eruit wordt gehaald, hoe beter.

Bodemenergiesystemen verpompen minder water

RVO.nl liet 125 open systemen voor warmte- en koudeopslag (WKO) op de 3 factoren analyseren. Het onderzoek is een update van eerdere onderzoeken uit 2006 en 2009. Uit de update blijkt dat de systemen veel minder water verpompen tussen de warmte- en koudebron. Waarschijnlijk komt dit door een beter beheer en onderhoud van de systemen.

Temperatuurverschil blijft gelijk

Het  gemiddelde temperatuurverschil over de bronnen blijft nagenoeg gelijk:  van 4,4 graden Celsius naar 4,6 graden Celsius. Positief is dat er wel systemen zijn met een temperatuurverschil tussen 7 en 10 graden Celsius. Verder zijn de open WKO-systemen in Nederland over het geheel meer in balans dan in 2006 en 2009.

> Lees ook Uitstel inwerktreding Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen

Reageer op dit artikel