nieuws

Nog één maand voor indienen abstract IEA Heat Pump Conference

Geen categorie

De 12e IEA (International Energy Agency) Heat Pump Conference zal in 2017 worden gehouden te Rotterdam. Heeft u al uw abstract in gezonden? Sommigen van u hebben dat al gedaan en op basis van de abstracts die al kwamen blijken de trending topics te zijn:

Nog één maand voor indienen abstract IEA Heat Pump Conference

• Bijna energieneutrale gebouwen, zowel renovatie als nieuwe gebouwen, met uitdagingen als binnenklimaat, optimalisatie en standaardisatie van bouwprocessen en opwekking van sanitair warm    water.

• Smart grids en gemeenten, omvat onderwerpen zoals energie-optimalisatie op gemeentelijk niveau, grid-balans, opslagtechnologieën en stadsverwarming.

• Industriële warmtepompen en procestechnologieën, op zoek naar de mogelijkheden door chain management en effectief gebruik van restwarmte.

• Ondiepe geothermische energie en seizoensgebonden opslag.

• Sorptie- en gasaangedreven technologieën.

• Combinatie met andere technologieën zoals thermische zonne-energie, zonne-fotovoltaïsche en bio-energie.

Duurzame samenleving

Warmtepomtechnologieën vormen een van de belangrijkste oplossingen in energiesystemen om een duurzame samenleving te krijgen. Duurzaam betekent meer dan hernieuwbaar zoals warmtepompen maar draagt ook bij aan:
• Energiezekerheid, minder afhankelijk van fossiele brandstoffen uit onveilige bronnen.
• Reductie van energietekorten voor de eindgebruiker.
• Concurrentievermogen en de lokale werkgelegenheid.

Markt- en beleidsgerichte inhoud

De 12e IEA Heat Pump conferentie zal een markt- en beleidsgerichte inhoud hebben, nog meer dan de vorige conferenties, met behoud van haar traditionele focus, en zal inhoud geven aan een platform voor innovatie en R & D. De 12e IEA Heat Pump conferentie blijft van groot belang. Voor deze conferentie worden sprekers uitgenodigd hun abstracts in te dienen. Er vinden zowel mondelinge als posterpresentaties plaats.

Sluitingsdatum indienen abstracts: 1 juni 2016. Klik hier voor nadere informatie.

Reageer op dit artikel