nieuws

Nog één maand voor indienen abstract IEA Heat Pump Conference

Geen categorie

Nog één maand voor indienen abstract IEA Heat Pump Conference

De 12e IEA (International Energy Agency) Heat Pump Conference zal in 2017 worden gehouden te Rotterdam. Heeft u al uw abstract in gezonden? Sommigen van u hebben dat al gedaan en op basis van de abstracts die al kwamen blijken de trending topics te zijn:

• Bijna energieneutrale gebouwen, zowel renovatie als nieuwe gebouwen, met uitdagingen als binnenklimaat, optimalisatie en standaardisatie van bouwprocessen en opwekking van sanitair warm    water.

• Smart grids en gemeenten, omvat onderwerpen zoals energie-optimalisatie op gemeentelijk niveau, grid-balans, opslagtechnologieën en stadsverwarming.

• Industriële warmtepompen en procestechnologieën, op zoek naar de mogelijkheden door chain management en effectief gebruik van restwarmte.

• Ondiepe geothermische energie en seizoensgebonden opslag.

• Sorptie- en gasaangedreven technologieën.

• Combinatie met andere technologieën zoals thermische zonne-energie, zonne-fotovoltaïsche en bio-energie.

Duurzame samenleving

Warmtepomtechnologieën vormen een van de belangrijkste oplossingen in energiesystemen om een duurzame samenleving te krijgen. Duurzaam betekent meer dan hernieuwbaar zoals warmtepompen maar draagt ook bij aan:
• Energiezekerheid, minder afhankelijk van fossiele brandstoffen uit onveilige bronnen.
• Reductie van energietekorten voor de eindgebruiker.
• Concurrentievermogen en de lokale werkgelegenheid.

Markt- en beleidsgerichte inhoud

De 12e IEA Heat Pump conferentie zal een markt- en beleidsgerichte inhoud hebben, nog meer dan de vorige conferenties, met behoud van haar traditionele focus, en zal inhoud geven aan een platform voor innovatie en R & D. De 12e IEA Heat Pump conferentie blijft van groot belang. Voor deze conferentie worden sprekers uitgenodigd hun abstracts in te dienen. Er vinden zowel mondelinge als posterpresentaties plaats.

Sluitingsdatum indienen abstracts: 1 juni 2016. Klik hier voor nadere informatie.

Reageer op dit artikel